„Granty Strażackie 2024” przyznane

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 11.07.2024 / Komentarze
Okrągły milion złotych na remonty w remizach

Pięćdziesiąt trzy najpotrzebniejsze remonty w zachodniopomorskich remizach, m.in. w: Łubowie, Grzmiącej, Białym Borze i Bornem Sulinowie, zostaną przeprowadzone dzięki „Grantom Strażackim 2024”. W poniedziałek Urząd Marszałkowski opublikował listę inwestycji objętych finansowym wsparciem. To środki na modernizację instalacji elektrycznej, ocieplanie budynków remiz czy wymianę bram garażowych.

Była to już piąta edycja naboru, dzięki któremu strażacy ochotnicy mogą zdobyć granty na prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych i konserwatorskich w budynkach OSP oraz w ich otoczeniu. Do tej pory dzięki programowi Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego udało się zrealizować blisko 150 pilnych remontów, m.in. wymieniano bramy wjazdowe, odnawiano elewacje, remontowano szatnie i sale szkoleniowe. Przed OSP kolejne inwestycje – pozytywną ocenę merytoryczną otrzymały 53 oferty złożone przez podmioty m.in. z powiatów drawskiego, koszalińskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, gryfickiego czy kołobrzeskiego.

– Zainteresowanie konkursem było duże, a do tegorocznej edycji konkursu wpłynęło aż 140 ofert. Komisja konkursowa oceniła wnioski pod kątem formalnym i wybrała najpotrzebniejsze inwestycje, które będą realizowane jeszcze w tym roku. Dzięki środkom strażacy ochotnicy mogą przeprowadzać najpotrzebniejsze prace remontowe i modernizacyjne. Co ważne, zaangażowanie środków finansowych przez OSP w realizację zadania nie było wymagane – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

O 200 tys. zł więcej niż rok temu
W tym roku do dyspozycji OSP przewidziano milion złotych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego (w poprzedniej edycji było to 800 tys. zł). Środki z konkursu będzie można przeznaczyć na wymianę instalacji elektrycznych, naprawę dachów, wymianę bram wjazdowych, odnowienie elewacji czy gruntowną modernizację szatni i sal szkoleniowych itd.

Lista dofinansowanych inwestycji znajduje się na stronie internetowej Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego: https://wws.wzp.pl/aktualnosci/granty-strazackie-2024-rozstrzygniete

Maksymalna wartość wsparcia wynosi 20 tys. zł. O środki mogły ubiegać się Ochotnicze Straże Pożarne – realizujące zadania statutowe na terenie Województwa Zachodniopomorskiego oraz wpisujące się w Strategię Rozwoju Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego województwa zachodniopomorskiego. Z zastrzeżeniem, że z tegorocznego naboru wyłączone były OSP, które otrzymały dotacje w 2023 r.

Info: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego