Konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 28.07.2015 / Komentarze
Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, mających na celu pilotażowe wdrożenie i przetestowanie standardu dziennych domów opieki medycznej.
Ministerstwo Zdrowia ogłasza konkurs na tworzenie i prowadzenie dziennych domów opieki medycznej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
 
Wnioskodawcą może być podmiot leczniczy posiadający umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.
 
Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w terminie od 31 sierpnia 2015 r. do 30 października 2015 r.
 
Spotkania informacyjne odbędą się w następujących lokalizacjach:
- 7 sierpnia 2015 r. - Warszawa
- 14 sierpnia 2015 r. - Gdańsk
- 4 września 2015 r. - Kraków
- 18 września 2015 r. - Poznań
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
 
inf.: Serwis Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Zachodniopomorskiego
Zdjęcia: 
www.rynekseniora.pl