Miasto dołoży się do zakupu mammografu

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 25.05.2023 / Komentarze
Dotacja dla Powiatu w wys. 250 tys. zł

Szczecinecki szpital chce kupić mammograf. Potrzebuje jednak wsparcia finansowego, stąd starosta Krzysztof Lis zwrócił się do burmistrza Daniela Raka z prośbą o przeznaczenie na inwestycję 250 tys. zł (pomoc finansowa w formie dotacji celowej). Burmistrz wyraził zgodę, teraz zgodę musi dać Rada Miasta. Radni zajmą się tą sprawą (uchwała: „Dofinansowanie zakupu mammografu dla szpitala w Szczecinku") na najbliższej sesji w dn. 31 maja br.

Warto wspomnieć, że na sesji Rady Miasta w dniu 27 kwietnia br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie Miasta Szczecinek, w której zabezpieczone zostały środki na realizację w/w zadania inwestycyjnego.

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Gagliardi Photography / Shutterstock