Miasto zyskało kilka nowych przystanków

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 15.09.2020 / Komentarze
Znajdują się one przy drogach, których posiadaczem do tej pory był powiat

W czerwcu br. powiat i miasto doszły do porozumienia w sprawie "podziału" pomiędzy siebie niektórych odcinków szczecineckich ulic. To następstwo oddania do użytku obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11. Stosowne decyzje w tej kwestii podjęły rady powiatu i miasta. Wcześniej sprawą zajął się Sejmik Zachodniopomorski.

Miasto od tej pory stało się posiadaczem takich dróg, jak ul. Koszalińska, ul. Leśna, ul. Staszica, ul. Jana Pawła II, ul. Warcisława IV, ul. Wyszyńskiego i ul. Lipowa. Wraz z przejęciem we władanie wspomnianych pasów drogowych, miasto jednocześnie stało się operatorem przystanków autobusowych, które zlokalizowane są przy wspomnianych ciągach komunikacyjnych. Wkrótce miejscy radni podejmą stosowną uchwałę w sprawie określenia warunków korzystania z nich.

- Z dniem 2 września 2020 r. przejęto przystanki komunikacyjne znajdujące się na przekazanych odcinkach dróg powiatowych – czytamy w uzasadnieniu uchwały. - W związku ze wzrostem liczby pojazdów poruszających się w mieście Szczecinek oraz dużą liczbą przewoźników transportu osobowego, należy dostosować zasady funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Miasta Szczecinek z określeniem dostępności poszczególnych przystanków dla operatora komunikacji miejskiej w Mieście Szczecinek oraz pozostałych przewoźników wykonujących publiczny transport zbiorowy osób.

Z przystanków zarządzanych przez miasto mogą korzystać wyłącznie operatorzy publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy, w ramach wykonywania publicznego transportu zbiorowego. Warunkiem korzystania z przystanków jest posiadanie zawartej z Miastem Szczecinek umowy na korzystanie z przystanków określającej szczegółowe zasady korzystania z nich.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk