Mieszkańcy alarmują strażników

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 16.07.2018 / Komentarze
Coraz popularniejszy numer telefonu 986

Wbrew głoszonym opiniom, mieszkańcy Szczecinka nader chętnie współpracują ze Strażą Miejską. W pierwszym półroczu br. na bezpłatny numer alarmowy 986 wpłynęły 1552 zgłoszenia (w 2017 r. - 880) o negatywnych zjawiskach w mieście i prośbie o interwencję.   

- Dla mieszkańców najbardziej dokuczliwym zjawiskiem były przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego, np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Przyjęliśmy 366 takich zgłoszeń - mówi "Miastu z Wizją" komendant SM Grzegorz Grondys.  

- Na drugim miejscu były zgłoszenia dotyczące zwierząt, trzymania ich bez nadzoru, rannych, itp. - 355. Następne to zgłoszenia o zdarzeniach w ruchu drogowym m.in. nieprawidłowe parkowanie - 200.

Mieszkańcy alarmowali też strażników w sprawach: ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 138 zgłoszeń, zagrożenia życia i zdrowia – 111 zgłoszeń, awarii technicznych - 24 zgłoszenia, zagrożeń pożarowych - 9 zgłoszeń oraz w pozostałych sprawach – 319 zgłoszeń.

- Zgodnie z naszymi możliwościami interwencje zgłaszane przez mieszkańców były podejmowane natychmiast. Zwłoka mogła wynikać jedynie z potrzeby przemieszczenia patrolu z innej części miasta, zaangażowania strażników w momencie zgłoszenia w załatwianie innej interwencji - mówi G. Grondys.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk