Mieszkańcy alarmują strażników

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 11.08.2018 / Komentarze
Popularny numer telefonu 986

Wbrew głoszonym opiniom, mieszkańcy Szczecinka nader chętnie współpracują ze Strażą Miejską. W lipcu br. na bezpłatny numer alarmowy 986 wpłynęło 285 zgłoszeń o negatywnych zjawiskach w mieście.  

- Dla mieszkańców najbardziej dokuczliwym zjawiskiem były przypadki zakłócania ładu i porządku publicznego, np. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych. Przyjęliśmy 94 takie zgłoszenia - mówi "Miastu z Wizją" komendant SM Grzegorz Grondys.  

- Na drugim miejscu były zgłoszenia dotyczące zwierząt, pozostawionych bez nadzoru, rannych, itp. - 75. Następne to zgłoszenia o zdarzeniach w ruchu drogowym, m.in. nieprawidłowe parkowanie - 32. Pozostałe zgłoszenia dotyczyły m.in. osób nietrzeźwych, które potrzebowały pomocy lekarskiej lub przewiezienia do miejsca zamieszkania - 17 oraz spraw związanych z utrzymaniem należytego porządku na nieruchomościach bądź spalania odpadów - 17 zgłoszeń. Przyjęliśmy też 6 zgłoszeń o różnych awariach.

Jak niejednokrotnie podkreślał komendant Grondys, interwencje zgłaszane przez mieszkańców były podejmowane natychmiast. Zwłoka mogła wynikać jedynie z potrzeby przemieszczenia patrolu z innej części miasta czy zaangażowania strażników w momencie zgłoszenia w załatwianie innej interwencji.

Dodajmy, że w I półroczu br. na numer alarmowy od mieszkańców Szczecinka 986 wpłynęły 1552 zgłoszenia (w 2017 r. - 880) o negatywnych zjawiskach w mieście i prośbie o interwencję.  

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk