Mieszkanie Plus - burmistrz zaprasza do rozmów

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 10.07.2018 / Komentarze
To odpowiedź na złożoną w ratuszu petycję PiS dotyczącą programu mieszkaniowego

„Mieszkanie plus” to rządowy program, w ramach którego samorządy miałyby zwiększyć zasób lokalowy poprzez budowę nowych mieszkań, a następnie ich udostępnianie w korzystnej cenie. W połowie maja działacze lokalnych struktur PiS zorganizowali briefing prasowy, apelując do burmistrza o uruchomienie wspomnianego programu w naszym mieście. Zorganizowali oni również zbiórkę podpisów pod stosowną petycją, a następnie w połowie czerwca złożyli ją w ratuszu.

W jej treści czytamy: Po zasięgnięciu opinii mieszkańców Szczecinka oraz przeanalizowani sytuacji mieszkaniowej w naszym mieście, mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkaniowe szczecinecczan, zwracamy się z prośbą o poparcie starań zmierzających do wprowadzenia w Szczecinku programu mieszkaniowego „Mieszkanie Plus”, który z powodzeniem jest już realizowany w ponad stu miastach w Polsce. (…) Bez poparcia miasta i gminy program ten nie ma szans realizacji. Dlatego zwracamy się do Pana Burmistrza oraz do Radnych Rady Miasta z prośbą o podjęcie działań na rzecz wprowadzenia tego programu w naszym mieście. Szczecinek posiada odpowiednie grunty pod adaptację o realizacji programu mieszkaniowego „Mieszkanie Plus”.

Do prośby tej odniósł się burmistrz Jerzy Hardie-Douglas kierując do autorów petycji stosowne pismo, w którym zarówno wyjaśnia zawiłości dotyczące zasobów miejskich nieruchomości oraz zaprasza do podjęcia dialogu i ewentualnych wspólnych działań.

- Miasto Szczecinek nie jest właścicielem nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, na których można by realizować zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, natomiast informujemy, że Agencja Mienia Wojskowego przekazała grunty Skarbu Państwa leżące w granicach administracyjnych miasta do Krajowego Zasobu Nieruchomości w celu realizacji programu „Mieszkanie Plus” – informuje burmistrz we wspomnianym piśmie. - W związku z brakiem szczegółowych informacji dotyczących realizacji Krajowego Programu Mieszkaniowego chcielibyśmy przy Państwa pomocy podczas spotkania uzyskać informacje od Parlamentarzystów reprezentujących stronę rządową jak będzie realizowany ten program i w jaki sposób i na jakich zasadach może w tym uczestniczyć samorząd szczecinecki.

- Ponadto, w związku z nowymi informacjami dotyczącymi realizacji programu „Mieszkanie Plus” przez Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości S.A. miasto Szczecinek przeznaczyło nieruchomość na ten cel i wypełniło stosowną ankietę, która została wysłana do BGK Nieruchomości – czytamy dalej w odpowiedzi skierowanej do autorów petycji. – W związku z wieloma wątpliwościami dotyczącymi realizacji przez BGK Nieruchomości programu „Mieszkanie Plus” burmistrz miasta składa na państwa ręce zaproszenie dla Pani Poseł Małgorzaty Golińskiej lub jej przedstawicieli na spotkanie w Urzędzie Miasta.

Dodajmy, że w ostatnich dniach czerwca wiceburmistrz Daniel Rak oraz prokurent w ZGM TBS Jolanta Jabłońska wzięli udział w konsultacjach z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego – Nieruchomości zorganizowanych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Wspomniane konsultacje dotyczyły właśnie m.in. zasad i sposobów finansowania Programu „Mieszkanie Plus”.

Burmistrz Jerzy Hardie-Douglas zaproponował jednocześnie konkretne terminy spotkań, jakie w sierpniu mogłoby się odbyć w tej sprawie. Czy działacze lokalnych struktur PiS oraz posłanka Małgorzata Golińska podejmą z miastem dialog w kwestii możliwości uruchomienia w Szczecinku programu mieszkaniowego? Do tematu jeszcze z pewnością powrócimy.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk