Modernizacja budynków z unijnym wsparciem

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 10.10.2017 / Komentarze
Marszałek Olgierd Geblewicz i burmistrz Jerzy Hardie-Douglas podpiszą stosowną umowę. Modernizacja obejmie m.in. "słynny" nr 17 przy ul. Armii Krajowej

W sobotę 14 października w Szczecinku gościć będzie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. W samo południe w ratuszu podpisze umowy w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

Pierwsza z nich dotyczy projektu głębokiej modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Szczecinku. Druga z kolei - budowy przystanku autobusowego w Barwicach wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego. Stad obecność w czasie uroczystego skonsumowania umów burmistrza Barwic Zenona Maksalona.

Szczecinecki projekt obejmie termomodernizację siedmiu budynków mieszkalnych należących do miasta.

- Są to budynki przy ul. Winnicznej: 18, 20, 22, 28 i 30, Emilii Plater 15 oraz "słynny" obiekt przy ul. Armii Krajowej 17 - mówi "Miastu z Wizją" Marcin Wilk, szef Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta.

Inwestycja zakłada ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów nad mieszkaniami, stropów, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż nowej instalacji grzewczej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne oraz montaż paneli fotowoltaicznych na dachach budynków o mocy nie większej niż 40 kW. Inwestycja przyczyni się do poprawy komfortu użytkowania obiektów oraz zmniejszy ich energochłonności. Warty 2,4 mln zł projekt przyczyni się również do ograniczenia emisji CO2 do atmosfery oraz poprawy stanu powietrza w mieście. Wysokość dofinansowania z RPO to ponad 1,7 mln zł. Prace powinny się zakończyć w 2019 roku

Projekt „Kompleksowa, głęboka modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w mieście Szczecinek" jest realizowany w ramach Działanie 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk