Możemy już korzystać z nowej ścieżki rowerowej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 17.07.2020 / Komentarze
Do użytku został oddany kolejny, jeden z najdłuższych odcinków rowerowej trasy

Wraz z końcem czerwca do użytku został oddany kolejny, tym razem jeden z najdłuższych odcinków ścieżki rowerowej. Znajduje się ona w zachodniej części miasta i biegnie aż do pobliskiego Parsęcka. Łączna długość wspomnianej ścieżki to ponad 2,7 km. W dużej części przebiega ona wzdłuż pasa drogi wojewódzkiej nr 172.

- Tak naprawdę duży projekt dotyczący ścieżek rowerowych był realizowany w latach poprzednich – mówi burmistrz Daniel Rak. - Kiedyś zapadły decyzje o tym, że miasto w ramach swoich inwestycji wykona taką ścieżkę wzdłuż małej obwodnicy Szczecinka. Urywała się ona na wysokości starej granicy administracyjnej przy rondzie Leśnym. Tam docelowo ma powstać połączenie małej i dużej obwodnicy. I od tamtego punktu rowerzyści niestety musieli już jechać po drodze z tłucznia. Pojawiało się wiele uwag mieszkańców na ten temat, stad też wiedząc, że jest możliwość dofinansowania takiej inwestycji, złożyliśmy projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego i po wielu rozmowach z panem marszałkiem Geblewiczem doszliśmy do kompromisu i uzgodniliśmy, że ta inwestycja uzyska dofinansowanie.

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w sierpniu minionego roku. Miasto uzyskało na ten cel dofinansowanie na poziomie ponad 1 mln 610 tys. złotych, czyli 85 proc. wartości inwestycji. - Wykonawca złożył ofertę na kwotę 1 mln 890 tys. zł. Jeśli dodamy do tego koszty nadzoru i projektów, to zamkniemy się kwotą 1 mln 950 tys. zł. Ważne jest to, że ta inwestycja została już oddana, można ją użytkować, ścieżka jest oświetlona po zmroku. Ma ona nawierzchnię bitumiczną o szerokości 2 metrów. Przebiega wzdłuż drogi nr 172, a później na wysokości ul. Wypoczynkowej odbija w prawo przed rondem WOŚP i wzdłuż wewnętrznej drogi już nas prowadzi w kierunku Parsęcka.

- Już wcześniej projektując tą ścieżkę mieliśmy pomysł, że wprowadzić właśnie takie rozwiązanie. Odsunięcie ścieżki od bardzo ruchliwego ciągu komunikacyjnego dało na pewno komfort poruszania się. Wydaje mi się, że to rozwiązanie jest naprawdę optymalne dla takiej dzielnicy jak Trzesieka. Niezależnie od tej ścieżki musieliśmy także skorygować tą drogę gruntową, która funkcjonowała. Została ona uporządkowana i wprowadzona w pas drogowy, który jest wyznaczony właśnie do obsługi komunikacyjnej. Wzdłuż ulicy Wypoczynkowej mamy dzisiaj nową ścieżkę o nawierzchni bitumicznej oraz nowo przeprofilowaną o nawierzchni gruntowej. Oczywiście to nie jest docelowe rozwiązanie. W kolejnych latach będziemy starali się doprowadzić do takiego normalnego standardu, czyli utwardzenia tej drogi – dodaje burmistrz.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk