Nadzwyczajne obrady w mieście

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.01.2018 / Komentarze
Radni uszczegółowią Lokalny Program Rewitalizacji

Radni Rady Miasta spotkają się na nadzwyczajnej sesji. Obrady odbędą się dziś - w środę 17 stycznia. Porządek sesji zawiera 3 punkty wraz z rozpoczęciem i zakończeniem obrad.

Rada podejmie uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek. W uzasadnieniu uchwały czytamy m.in.: Zmiana treści Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek opracowana została z uwzględnieniem uwag i zaleceń otrzymanych przez instytucję, która dokonała oceny Programu w oparciu o kryteria weryfikacji przyjęte przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.

Wprowadzone do LPR zmiany stanowią nieznaczne modyfikacje treści dokumentu i mają na celu doprecyzowanie istniejących zapisów oraz ich uszczegółowienie. Uwzględnienie zmian pozwoli na skuteczniejsze aplikowanie o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć zawartych w Lokalnym Programie Rewitalizacji dla Miasta Szczecinek ze środków Unii Europejskiej, a w szczególności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

Początek sesji o godz. 8.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk