Obradowała Rada Miasta

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 09.07.2018 / Komentarze
Zmiany w budżecie, zbycie nieruchomości i dużo pytań

Dziś (poniedziałek 9.07) na sesji spotkali sie radni Rady Miasta. Na sali obrad zasiadło 16 radnych. W porządku sesji zapisano 14 punktów.

Po załatwieniu spraw regulaminowych radni podjęli uchwały w sprawie: dokonania zmian w budżecie miasta na 2018 rok, nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej oraz zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta.

W dalszej części obrad Rada zdecydowała o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "28 Lutego III" i podjęła uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wiatraczna " oraz przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu "Szczecińska ".

Radni podjęli również uchwały w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz zdecydowali o regulaminie otwartego konkursu na prowadzenie niepublicznego przedszkola na terenie miasta w okresie od 1 września 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Burmistrza, informacja Przewodniczącej Rady Miasta oraz zapytania radnych zakończyły obrady.

Radni mieli dziś wyjątkowo dużo pytań Dotyczyły one m.in. działalności organizacyjnej PGK, Cmentarza Komunalnego, Centralnego Placu Zabaw, boisk sportowych na osiedlu Zachód, w tym możliwości udostępnienia dzieciom i młodzieży obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 7, zapisów na półkolonie wakacyjne organizowane przez SAPiK oraz organizacji i zabezpieczenia IX edycji Międzynarodowego Festiwalu Balonowego.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Wideo/montaż: Andrzej Remus