Odpady w czterech piecach

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 15.04.2021 / Komentarze
Straż Miejska podsumowuje sezon grzewczy

W okresie od 1 października do 31 marca tego roku strażnicy przeprowadzili 52 kontrole w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach. Do laboratorium przesłanych zostało 9 próbek popiołu. Analiza ich składu chemicznego potwierdziła spalanie odpadów w 4 instalacjach grzewczych.

- Na numer alarmowy 986 wpłynęło 31 zgłoszeń od mieszkańców, którzy podejrzewali, że ktoś w okolicy może wykorzystywać odpady, jako opał - mówi "Miastu z Wizją" insp. Jarosław Dudek ze Straży Miejskiej.

- Efektem naszych działań było 8 mandatów karnych, 12 pouczeń i jeden skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Do działań kontrolnych wykorzystujemy drona, który analizuje źródła emisji wskazując miejsca, gdzie mogą być spalane odpady.

- Podczas naszych kontroli zauważyliśmy, że nadal płyty meblowe są spalane w piecach, chociaż zawierają w sobie szereg niebezpiecznych dla zdrowia substancji.

Działania na rzecz czystego powietrza to nie tylko przestrzeganie zakazu spalania odpadów, do naszych zadań należy również kontrolowanie przestrzegania uchwały antysmogowej woj. zachodniopomorskiego. Strażnicy zgodnie z zapisami uchwały podczas kontroli sprawdzają świadectwa jakości paliw stałych.

 Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Nr XXXV/540/18 sejmiku województwa zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2018 r. (uchwała antysmogowa) należy wymienić przestarzałe piece/kotły

- do 1 stycznia 2024 r. wymienić należy kotły niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy).

- do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy kotły poniżej klasy 5.

Od 1 marca br. można się ubiegać od dofinansowanie na wymianę pieca/kotła węglowego dzięki wsparciu Miasta Szczecinek. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Szczecinku pod numerami telefonów: 94 37 141 48, 94 37 141 52.

Tekst: Jarosław Dudek - SM

Opracowanie: Sławomir Włodarczyk

Foto: Straż Miejska