Ostatnie godziny na złożenie wniosku

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 08.05.2022 / Komentarze
Szczecinecki Budżet Obywatelski 2023

To już ostatnie godziny na złożenie wniosku do przyszłorocznej edycji Szczecineckiego Budżetu Obywatelskiego. By podzielić się swoim pomysłem na kolejną inicjatywę obywatelską upiększającą nasze miasto, mamy czas do niedzieli 15 maja do godz. 24.

Przypomnijmy:

Projekt zgłasza się na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w formie elektronicznej pod adresem: www.szczecinek.budzet-obywatelski.org

Formularz zgłoszeniowy powinien mieć wypełnione w sposób czytelny wszystkie pola obowiązkowe (w tym adres email i numer telefonu autora projektu).

Każdy mieszkaniec Szczecinka może złożyć maksymalnie dwa projekty.

Projekt musi zostać poparty podpisami na formularzu zgłoszeniowym przez 20 mieszkańców Szczecinka. Każdy mieszkaniec Szczecinka może poprzeć dowolną liczbę projektów. 

Formularz zgłoszeniowy można składać w następujących formach:

elektronicznej poprzez stronę internetową budżetu obywatelskiego Miasta Szczecinek - www.szczecinek.budzet-obywatelski.org

złożyć bezpośrednio w Urzędzie, w Biurze Obsługi Interesanta,

wysłać pocztą na adres: Urzędu Miasta z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski na rok 2023". W przypadku złożenia projektu drogą pocztową, za datę wpływu uważa się datę wpływu do Urzędu.

Kwota przeznaczona na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Szczecinek na 2023 rok wynosi 800 tys. zł

Projekt powinien być możliwy do zrealizowania w roku 2023.

Szczegółowe informacje dostępne są TUTAJ.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk