Pieniądze dla Szczecinka na projekty edukacyjne

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 20.05.2020 / Komentarze
W Szkole Podstawowej nr 5 powstanie Modelowa Szkoła Ćwiczeń

Łącznie 1,5 mln złotych trafi do Szczecinka z przeznaczeniem na projekty edukacyjne, które wdrożone zostaną w naszym mieście. To efekt starań Komunalnego Centrum Usług Wspólnych, któremu udało się skutecznie zaaplikować o pokaźne dofinansowania.

Pierwszy z projektów dotyczy utworzenia w Szkole Podstawowej nr 5 tzw. modelowej szkoły ćwiczeń. Wartość projektu to 1,3 mln złotych. Co ważne, będzie on w całości sfinansowany ze środków pozyskanych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Umowa zostanie podpisana w najbliższych dniach. - Projekt polega na stworzeniu modelowej szkoły ćwiczeń w Szkole Podstawowej nr 5 - mówi wiceburmistrz Maciej Makselon. - Będzie to polegało na doskonaleniu zawodowym nauczycieli oraz organizacji praktyk pedagogicznych dla studentów kierunków pedagogicznych.

Modelowa szkoła ćwiczeń będzie realizowała zadania w zakresie doskonalenia zawodowego oraz kształcenia nauczycieli. Placówka zostanie także objęta rocznym procesem wspomagania. Szkoła ćwiczeń, która ma powstać w SP5, będzie realizowała zadania z zakresu kształcenia i doskonalenia zawodowego. Ma być to jedna z kilkudziesięciu w kraju modelowych placówek, która pozwoli na dalszy rozwój szkół ćwiczeń, zgodnie z potrzebami lokalnego środowiska edukacyjnego.

Do współpracy przy realizacji projektu włączyły się m.in. Politechnika Koszalińska, Gmina Wiejska Szczecinek, Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz SAPiK. - To taki multi instytucjonalny projekt, który będzie polegał na podnoszeniu kompetencji i zdobywaniu dodatkowych doświadczeń przez szczecineckich nauczycieli – dodaje nasz rozmówca. Miasto otrzyma tajże dofinansowanie w wysokości 200 tys. na zakup pełnego wyposażenia czterech klasopracowni w SP 5 - informatycznej, przyrodniczej, językowej i matematycznej.

Drugi projekt, na którego realizację KCUW ma otrzymać dofinansowanie w wysokości 200 tys. zł z Europejskiego Funduszu Społecznego, ma być realizowany w Szkole Podstawowej nr 7. Środki te mają zostać wykorzystane na podnoszenie jakości życia mieszkańców wybranych grup społecznych – kobiet, osób po 50 roku życia oraz długotrwale bezrobotnych - i zwiększenie ich aktywności zawodowej poprzez m.in. szereg kursów. Projekt ten będzie realizowany w tym i w przyszłym roku.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk