Poeci na start!

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 25.02.2018 / Komentarze
Cenne nagrody w konkursie poetyckim

XXII Ogólnopolski Konkurs Poetycki  im. Mieczysława Czychowskiego (dawniej "Malowanie słowem") otworzył podwoje. Można już nadsyłać swoje utwory. Organizatorzy czekają do 4 marca 2018 roku.

Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej w kraju i za jego granicami, rozbudzanie wrażliwości artystycznej w środowisku oraz stwarzanie warunków do publicznych kontaktów i konfrontacji.

W zmaganiach mogą brać autorzy, którzy ukończyli 15 lat. Nadesłane utwory powinny być napisane w języku polskim i nie mogą być wcześniej publikowane w wydaniach książkowych oraz wyróżniane nagrodami głównymi w innych konkursach poetyckich.

Konkurs przeprowadzony zostanie w trzech kategoriach. Organizatorzy przewidzieli następujące nagrody:
I - Nagroda Główna Burmistrza Szczecinka za zestaw wierszy - 1000 zł i dwa równorzędne wyróżnienia - po 500 zł.
II - Nagroda Główna Starosty Szczecineckiego Krzysztofa Lisa za zestaw wierszy dla dzieci - 1000 zł i druk książki autorskiej w ilości 300 egzemplarzy.
III - Nagroda Główna w kategorii "Poeta Regionu" - 500 zł.

Koncert finałowy w trakcie, którego nastąpi podsumowanie konkursu i wręczenie nagród odbędzie się wiosną 2018 roku. Szczegółowych informacji zasięgnąć można w Samorządowej Agencji Promocji i Kultury, na stronie internetowej Organizatora lub u sekretarza konkursu Krystyny Mazur - tel. 94 712 83 02, e-mail: k.mazur@sapik.pl

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Video: Koncert Finałowy XXI Edycji Konkursu 2017 - Andrzej Remus

Foto: Andrzej Remus