Pomorze Zachodnie z pakietem wsparcia dla obywateli Ukrainy

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 23.06.2022 / Komentarze
Pomogą środki unijne i ministerialne

Pomorze Zachodnie, za pośrednictwem Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej, przygotowało specjalny pakiet wsparcia dla obywateli Ukrainy. Marszałek przeznaczy na ten cel ponad 15,4 mln zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Z tych funduszy będzie można m.in. sfinansować pomoc prawną, psychologiczną, zorganizować zajęcia integracyjne czy zatrudnić tłumacza. Działania te zostaną też uzupełnione nowym projektem, realizowanym z inicjatywy  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w partnerstwie ze stowarzyszeniami: Mi-Gracja, POLITES oraz Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie.

Szczegóły dotyczące zaplanowanych działań zostały przedstawione we wtorek, 21 czerwca 2022 r. w sali Opery na Zamku. W spotkaniu uczestniczył marszałek województwa Olgierd Geblewicz, dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda, samorządowcy, dyrektorzy PCPR oraz  przedstawiciele organizacji pozarządowych. Wspólnym mianownikiem była pomoc dla obywateli Ukrainy, którzy na Pomorzu Zachodnim znaleźli schronienie przed wojną wywołaną zbrojną agresją Rosji.

– Wierzę, że te środki będą dobrze wykorzystane. Staraliśmy się stworzyć maksymalnie szeroki  katalog wydatków, które mogą być ponoszone. Podchodzimy do tej kwestii elastycznie. Mamy świadomość, że ludzie, którzy tu przybyli mają bardzo duże potrzeby. To często osoby, które w trybie natychmiastowym, porzucały dorobek swojego życia. Ten program traktujemy jako pilotaż, bo mamy świadomość, że kończą się nam środki z tej perspektywy. Ale  na szczęście, coraz bardziej przyspieszają negocjacje przyszłego programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego. Tam także będą środki na pomoc uchodźcom czy działania integracyjne – mówił Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. 

Zarząd Województwa Zachodniopomorskie podjął decyzję o wygospodarowaniu środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 7.6). W tym celu zwrócił się do KE i uzyskał zgodę na przeprowadzenie takiego naboru przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. W wyniku jego rozstrzygnięcia do dofinansowania wybrano 19 projektów. Łączna kwota dofinansowania wynosi  blisko 15,5 mln zł. Z tych funduszy będzie można m.in. sfinansować pomoc prawną, psychologiczną, zorganizować zajęcia integracyjne czy zatrudnić tłumacza.

–  Od wielu lat, pomimo dwóch szczebli samorządowych, tworzymy wspólną drużynę i pomagamy tym wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują. Od 24 lutego tak się stało, że tej pomocy potrzebują  nasi bracia zza wschodniej granicy, nasi bracia Ukraińcy. My odpowiadamy na to i udzielamy pomocy najlepiej jak potrafimy. Dziękuję Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy za wsparcie przy tym konkursie   –  mówiła podczas spotkania dyrektor PCPR w Szczecinku, przewodnicząca konwentu PCPR  Małgorzata Kubiak-Horniatko.

Zaplanowane działania swoim zasięgiem obejmą 16 powiatów i 3 miasta, a za realizację projektów będą odpowiadały Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie w Szczecinie i Świnoujściu i Centrum Usług Społecznych w Koszalinie. Wsparciem zostanie objętych 2439 osób.

– Polacy od pierwszego dnia agresji rosyjskiej bardzo zaangażowali się w pomoc. Mamy też świadomość, że najszczersze odruchy serca nie zastąpią pomocy systemowej, działań państwa i samorządów. Mam  nadzieję, że będą to podwaliny pod działania systemowe,  a środki będą dobrze służyły przez najbliższe miesiące – mówił dyrektor WUP w Szczecinie Andrzej Przewoda.

Głównym zadaniem w projektach jest organizacja wsparcia prawnego, psychologicznego, terapeutycznego, poradnictwa, kursów języka polskiego, aktywizacji i wsparcia integracyjnego, zajęć edukacyjnych oraz pomocy w sprawach organizacyjno-życiowych.

Działania te zostaną też uzupełnione nowym projektem, realizowanym z inicjatywy  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie w partnerstwie ze stowarzyszeniami: Mi-Gracja, POLITES oraz Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie. Będzie on realizowany w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022–2023”.
W ramach projektu zaplanowano działania w dwóch obszarach priorytetowych: aktywizacja zawodowa oraz integracja i aktywność społeczna. Zaplanowano m.in.: indywidualne rozmowy z doradcą zawodowym, bezpłatny kurs nauki języka polskiego, zajęcia warsztatowe w grupach poświęcone poszukiwaniu pracy czy spotkania na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Partnerzy zajmą się też zapewnieniem pomocy prawnej, psychologicznej i psychoterapeutycznej. Przewidziano też zajęcia dla dzieci i młodzieży.
Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 roku. Jego wartość to ponad 1 mln 250 tys. zł.

W tym dniu została też podpisana umowa pomiędzy marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem, a Janem Syrnykiem przewodniczącym Zarządu Oddziału ZUwP w Szczecinie.  Organizacja dotację z budżetu województwa przeznaczy na kontynuację projektu „Depozyty pamięci”. Ma powstać strona internetowa, na której będzie prezentowany zasób archiwalny zgromadzony przez związek m.in. zdjęcia strojów, przedmiotów i dokumentów. To  w skali kraju pierwszy taki projekt, który dokumentuje historię oddziału Związku Ukraińców w Polsce.

Tekst i foto: Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

/partner serwisu/