Pomost, drogi i strefa gier plenerowych

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 24.11.2021 / Komentarze
W 2022 roku oprócz większych inwestycji będą też "drobne", ale bardzo wyczekiwane przez mieszkańców Szczecinka

O planowanych przyszłorocznych miejskich inwestycjach pisaliśmy w artykule:

https://www.miastozwizja.pl/budzet-szczecinka-na-2022-rok-znamy-zalozenia

Dość powiedzieć, że miasto zaplanowało na różnego rodzaju zadania inwestycyjne około 20 mln zł (to plan, który w ciągu roku może ulec zmianie).

Przypomnijmy: Oprócz budowy dróg, przebudowy i remontów dróg i ulic:

* budowa drogi łączącej Bugno z drogą ekspresowa S-11 (koszt 1,15 mln zł);

* przebudowa dróg na JAR - ul. Słowiańska - I etap (540 tys. zł);

* budowa odcinka ul. Wypoczynkowej (1,75 mln zł);

* przebudowa ul. Rybackiej (500 tys. zł):

* Budowa odcinków ul. Skowronkowej i Sójczej (840 tys. zł);

* dokończenie przebudowy ul. Letniskowej (40 tys. zł);

* przebudowa ul. Ordona (5 tys. zł);

* zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej w m. Szczecinek poprzez budowę, przebudowę i rozbudowę dróg (6 mln zł)

miasto zbuduje też parking przy cmentarzu (500 tys. zł), wybuduje kolumbaria (380 tys. zł), rozpocznie inwestycję na nowym cmentarzu (1,55 mln zł), zakupi wiaty przystankowe (40 tys. zł), rozbuduje oświetlenie uliczne (162 tys. zł), doświetli przejścia dla pieszych (70 tys. zł), zagospodaruje Plac Sowińskiego przy pomniku Józefa Piłsudskiego (350 tys. zł), zbuduje strefę gier plenerowych na Mysiej Wyspie (77,6 tys. zł), rozbuduje monitoring wizyjny (70 tys. zł), zmodernizuje pomost przy Wieży Bismarcka (170 tys. zł) i wybuduje pomost stały na jeziorze Trzesiecko (koszt 50 tys. zł).  

Ale tzw. duże inwestycje to nie wszystko. Będą też mniejsze, które również pochłoną niemałe środki budżetowe. Ratusz m.in. wyremontuje chodniki, zjazdy, zatok parkingi oraz nawierzchnie polbrukowe. Będą też remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych oraz remonty dróg gruntowych i żużlowych - za 400 tys. zł.

Na oznakowanie pionowe i poziome plus wykonanie progów zwalniających miasto przeznaczy w przyszłym roku 380 tys. zł. Będą też prowadzone przeglądy i prace konserwacyjne na szczecineckich mostach - za 25 tys. zł.

Studiując projekt budżetu możemy się dowiedzieć, że na letnie i zimowe utrzymanie ulic miasto wyda w przyszłym roku 1,5 mln zł - jako dopłatę dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. "Dorzuci" się też kwotą 110 tys. zł do utrzymania wiat na przystankach komunikacyjnych.

Komunikacja Miejska w 2022 roku otrzyma z kasy miasta dopłatę w wys. blisko 9 mln zł, z czego 8,5 mln zł trafi na usługi przewozowe, 300 tys. zł na wypożyczalnię rowerów a 150 tys. zł na utrzymanie statków białej floty.

Ratusz wspomoże też spółkę ZGM-TBS kwotą 350 tys. zł z przeznaczeniem na remonty elewacji i dachów wspólnot mieszkaniowych. Z kolei 1,5 mln zł trafi na bieżące utrzymanie lokali socjalnych. Łącznie na gospodarkę mieszkaniową miasto przeznaczy w 2022 roku kwotę blisko 2,1 mln zł.

Inwestycje prowadzone będą też w ramach realizacji wydatków na tzw. "zieleń miejską" (ponad 1,2 mln zł), tj.: zakup materiału nasadzeniowego oraz środków ochrony roślin, zakup 160 drzew (wynikające z decyzji Starostwa i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), zakup 150 drzew na nowy cmentarz, zakup roślin jednorocznych na Plac Wolności, zabiegi pielęgnacyjne - topole ul. Mickiewicza oraz przebudowa fontanny w Parku Miejskim przy I LO.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

15 listopada minął termin na złożenie w Regionalnych Izbach Obrachunkowych projektów budżetów na 2022 rok. Ich ostateczne wersje mogą się jednak znacząco różnić, ponieważ na chwilę obecną niejasna pozostaje m.in. sprawa wypłaty środków unijnych w nowej perspektywie, a zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu nadal są w trakcie procedowania.