Ponad 7 mln zł na wsparcie miejskich inwestycji

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 21.05.2020 / Komentarze
Przedsięwzięć realizowanych w Szczecinku dzięki dotacjom nie sposób wymienić jednym tchem

Pomimo nie najłatwiejszej sytuacji w kraju, jeżeli chodzi o gospodarkę i wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia, w Szczecinku sporo się dzieje pod względem inwestycyjnym. Oprócz tych zaplanowanych w tegorocznym budżecie, miastu udało się pozyskać także pokaźne środki na „dodatkowe” projekty. Większość z nich jest już w fazie realizacji. - Te trudne czasy wymagają sięgania po nadzwyczajne źródła finansowania, które są dostępne w danej chwili – mówi wiceburmistrz Maciej Makselon. - Tak staramy się programować inwestycje w ratuszu i te mniejsze szkoleniowe projekty, czy opiekę nad grupami senioralnymi i nad osobami bezrobotnymi, żeby sięgać właśnie po te dodatkowe pieniądze, które pochodzą z innych źródeł finansowania, niż tylko nasz budżet.

W Szczecinku właściwie trudno szukać trwającej pozabudżetowej inwestycji, która w jakimś stopniu nie byłaby dofinansowywana z różnych źródeł. Z Funduszu Dróg Samorządowych trafiła do nas pokaźna suma w wysokości 1 mln 870 tys. złotych na budowę łącznika pomiędzy ul. Polną i ul. Kołobrzeską.  Trwa również inwestycja w ciągu ul. Dworcowej i ul. Kolejowej.  Wspomniany wcześniej fundusz wsparł to przedsięwzięcie kwotą 2 mln 845 tys. zł.

Wkrótce dobiegnie także końca budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej 172. Z regionalnego Programu Operacyjnego na ten cel do miasta trafiło 1mln 750 tys. zł. W najbliższym czasie rozpocznie się także rozbudowa pojemników półpodziemnych oraz zakupiony zostanie samochód do obsługi tego zadania. Tu z kolei „dorzucił” się nam Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, dofinansowując to zadanie kwotą 1 mln 280 tys. zł. Szczecinecki wydział ochrony środowiska pozyskał również 25 tys. zł z kasy WFOŚ.

Inwestycji, które realizowane są na terenie naszego miasta m.in. właśnie dzięki dotacjom, nie sposób wymienić jednym tchem. Na ich realizację łącznie do Szczecinka trafi ponad 7 mln złotych.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk