Powiat w czerwonej strefie

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 16.10.2020 / Komentarze
Starosta Krzysztof Lis apeluje do mieszkańców regionu

Szanowni Państwo

Niestety powiat szczecinecki decyzją Ministerstwa Zdrowia trafi do tzw. czerwonej strefy. Obserwując codzienny wskaźnik zachorowań mogliśmy się tego spodziewać. 

Zwracam się do Państwa z apelem, o przestrzeganie wszelkich obostrzeń ustanowionych przez resort i rządowy sztab zarządzania kryzysowego.  Nie bagatelizujmy zagrożenia. Dbajmy proszę o bezpieczeństwo nie tylko swoje, naszych bliskich ale również innych. Podchodźmy do siebie z szacunkiem i zrozumieniem. Dbajmy szczególnie o osoby  starsze i wszystkie z tzw. grupy ryzyka.  Pracownicy Starostwa Powiatowego w Szczecinku, są najlepszym przykładem na to, że stosowanie i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz postępowanie według popularnej ostatnio zasady DDM,   a więc dezynfekcja, dystans, maseczki ma sens i jest konieczne. To właśnie takie działania uchroniły przed zakażeniem pracowników jednego z wydziałów, którzy mieli bezpośredni kontakt z osobą chorą.

Jedną z najważniejszych zmian którą musimy wprowadzić jako samorząd jest ponowne wdrożenie w naszych szkołach nauczania zdalnego. Z tym rodzajem kształcenia mierzyliśmy się już przed wakacjami. Wówczas zarówno my jak i nasi nauczyciele poczyniliśmy szereg działań, aby wspomóc naszych uczniów oraz ich rodziców. Dzięki wsparciu z Ministerstwa Cyfryzacji na potrzeby nauki zdalnej dla najbardziej potrzebujących uczniów  naszych szkół zakupiliśmy laptopy wraz z oprogramowaniem i routerem umożliwiającym dostęp do Internetu. Ponadto 30 komputerów trafiło do dzieci z domów dziecka  i rodzin zastępczych. Było to możliwe m.in. dzięki firmie Kronospan oraz Centrum Edukacji i Nowych Technplogii PSCOM. Dlatego też, mimo, iż jestem świadomy, że nauka za pośrednictwem łącza internetowego nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, jesteśmy na nią gotowi i możemy ją efektownie wdrożyć. Deklaruję, że uczynimy wszystko, aby ta zmiana wymuszona sytuacją pandemiczną, była jak najmniej uciążliwa dla naszych uczniów.

Proszę Państwa o wyrozumiałość i wsparcie. Każdego dnia jako samorząd powiatowy, wprowadzając kolejne procedury i działania robimy wszystko co możliwe, aby ograniczyć skutki pandemii. Aby to się jednak udało potrzebna jest współpraca. Liczę na Państwa zaangażowanie, pomoc i współodpowiedzialność za drugiego człowieka.

Starosta Szczecinecki Krzysztof Lis

Materiał: Piotr Rozmus