Powiatowi radni zainteresowani inwestycją przy ul. Lelewela

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 14.09.2020 / Komentarze
Najwięcej niepokoju wciąż budzą potencjalne rozwiązania komunikacyjne

W piątek (11.08) na kolejnej sesji zebrali się powiatowi radni. W trakcie obrad poruszony został temat planowanej inwestycji przy ul. Lelewela, gdzie ma powstać 6-kondygnacyjny budynek mieszkalny. Zarząd Rady Powiatu zaopiniował negatywnie przesłany przez biuro projektowe UM projekt przebudowy ul. Ordona.

Obawy radnych wzbudziło przede wszystkim potencjalne ryzyko związane ze zwiększonym ruchem samochodów w tej części miasta. Do kwestii tej odniósł się m.in. radny Arkadiusz Górka: - Proszę pana starostę o odniesienie się do realnych obaw mieszkańców naszego miasta i powiatu, które dotyczą bez wątpienia zablokowania i sparaliżowania ruchu drogowego na głównym ciągu komunikacyjnym ul. Kościuszki, ronda Giedrysa, ul. Lelewela po rozpoczęciu procesu inwestycyjnego budowy 6-piętrowego budynku. Cały transport związany z tą budową będzie prowadził wskazaną trasą. Obawy budzi przede wszystkim blokowanie wyjazdu i wjazdu dla karetek pogotowia ratunkowego z naszego szpitala oraz innych służb ratowniczych, ale również nastąpi blokada i paraliż dla miejskiego ruchu drogowego. Należy zauważyć, że rondo Giedrysa jest jednym z bardziej newralgicznych miejsc dla ruchu kołowego w Szczecinku.

Do zapytania radnego odniósł się starosta Krzysztof lis: - Tam ma powstać 6pietroy blok. Koło tego jest dużo sporu. Można założyć, że będzie tam ok. 120 mieszkań. To można sobie założyć, że dziś jesteśmy tak doposażeni, że to będzie prawie razy dwa samochody. Tuż obok drugi deweloper planuje kolejne chyba 100 mieszkań. Czyli w tej przestrzeni w krótkim okresie czasu może powstać ok. 200-250 mieszkań. Ja szacuję, że to jest 300-400, a może i więcej samochodów. Proszę sobie wyobrazić, że jedynym ruchem dotyczącym tej parceli i wjazd do tego kompleksu jest wewnętrzną drogą. Dzisiaj ktokolwiek przejeżdża ul. Mierosławskiego i chce wjechać w ul. Lelewela widzi, że tam trzeba stanąć żeby ktokolwiek mógł przejechać. Codziennie jeżdżę, więc wiem. Jest jeszcze tam wyspa. I proszę sobie wyobrazić, że dziennie te 200-300 samochodów będzie wjeżdżać i wyjeżdżać. Zrobi się korek, a wtedy być może karetka nie będzie mogła wyjechać, bo będzie stał samochód za samochodem. To jest niepokojące. Ten ruch powinien być inaczej rozwiązany.

Przypomnijmy, że wkrótce do ratusza ma wpłynąć dokumentacja mająca przedstawiać propozycję optymalnych rozwiązań komunikacyjnych w obrębie ul. Lelewela i Ordona. Również władze miasta są żywo zainteresowane tym, aby zapobiec ewentualnym przyszłym problemom komunikacyjnym w tym miejscu.

- Interesuje mnie to, żeby dojść do porozumienia z inwestorem, który jest dzisiaj na prawie. Chodzi o to, żeby powstały nowe ciągi komunikacyjne i żeby powstały nowe rozwiązania komunikacyjne w obrębie ulicy Kościuszki, Lelewela, Jasnej i Ordona – mówi burmistrz Daniel Rak. - Jedna rzecz, która może i powinna zafunkcjonować, to jest zrobienie w oparciu o specustawę projektu drogi łączącej nowe osiedle z ulicą Ordona. Jestem zdania, że ten nowy ciąg komunikacyjny powinien wybudować inwestor, który dociąża w sposób znaczący tą część miasta poprzez swoją inwestycję. Ta droga powinna być integralną częścią opracowania komunikacyjnego. I dzisiaj bardziej skupił bym się na tym, żeby przede wszystkim proceduralnie przeprowadzić i uzyskać stosowne pozwolenia na budowę tej drogi, a później scedować wszystkie koszty realizacji tej inwestycji w kierunku inwestora, którym według mnie też bezwzględnie powinno zależeć na tym, żeby ta inwestycja drogowa powstała, ponieważ ona zwiększy komfort poruszania, mieszkania i codziennego funkcjonowania w tej przestrzeni – dodaje burmistrz Daniel Rak.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Gawex media