Program Samorządowy - 12.10

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.10.2017 / Komentarze
Dziś naszym gościem jest wiceburmistrz Daniel Rak

Do ratusza wpłynęły pierwsze decyzje dotyczące odszkodowań za wywłaszczone grunty, na których trwa budowa obwodnicy miasta. Burmistrza zapytaliśmy, ile może wynieść całościowe odszkodowanie, które z tego tytułu otrzyma miasto.

Nasz rozmówca odniósł się też do zamiaru przejęcia przez miasto działki wraz z zabudowaniami po byłym Klubie Garnizonowym przy ul. Kilińskiego (obecnie obiekt użytkuje SAPiK) oraz opowiedział nam o Lokalnym Programie Rewitalizacji Szczecinka na lata 2018-2023. Prace już ruszyły. Mogą w nich wziąć też udział mieszkańcy - wypełniając ankietę dostępną na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Zapraszamy!

Rozmawiał: Sławomir Włodarczyk

Video/montaż: Marzena Góra

Foto główne: S. Włodarczyk

W materiale - film Axis Geodezja