Program Samorządowy - 14.05

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 14.05.2020 / Komentarze
Dziś naszym gościem jest burmistrz Daniel Rak

Burmistrz po raz kolejny odniósł się do sytuacji w szczecineckim szpitalu. Podsumował też obrady poniedziałkowej sesji Rady Miasta.

Mogliśmy dowiedzieć się również jaka przyszłość czeka miejskie inwestycje, ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji drogowych - przebudową ciągu komunikacyjnego ulic: Dworcowa - Kolejowa - Wiśniowa oraz budową nowej ulicy łączącej ul. Kołobrzeską z Polną wraz z budową ronda w ciągu ul. Kołobrzeskiej.

Burmistrz odniósł się też do wypowiedzi posła na Sejm RP Jerzego Hardie-Douglasa na temat decyzji podjętej przez Radę Miasta w sprawie zbycia udziałów w spółce "Szpital w Szczecinku".  

Zapraszamy!

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Wideo: Urząd Miasta Szczecinek