Rada Miasta na obradach

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.09.2021 / Komentarze
Na sesji o statucie MOPS oraz regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków

W piątek na zdalnej sesji zbierze się Rada Miasta Szczecinka. Będą to pierwsze obrady po wakacjach. Porządek obrad liczy 11 punktów - wraz z rozpoczęciem i zamknięciem sesji.

Po załatwieniu spraw regulaminowych Rada podejmie decyzje w sprawach: zmiany uchwały dot. Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie miasta w roku szkolnym 2021/2022 oraz uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Szczecinek.

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta, informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nieobjętej tematyką sesji, informacja z działalności Burmistrza, pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza oraz wnioski i oświadczenia radnych zakończą obrady.

Sesja odbędzie się w piątek 17 września. Początek obrad o godz. 13.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk