Rada Miasta o podatkach od nieruchomości

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 25.11.2023 / Komentarze
Zmiany planowane od 1 stycznia 2024 roku

Na najbliższej sesji (czwartek, 23 listopada) Rada Miasta zajmie się m.in. zmianami wysokości podatku od nieruchomości. Ostatni raz taką operację radni przeprowadzili we wrześniu 2022  roku.

Jeżeli chodzi o podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, nastąpi wzrost o 0,18 zł za 1 m2 pow. - do 1,34 zł za 1m2 pow. Z kolei podatek pod wodami powierzchniowymi wzrośnie o 0,87 zł za 1 ha powierzchni do 6,66 zł za 1 ha.

Nowe podatki od budynków lub ich części:

1) mieszkalnych - wzrost o 0,15 zł za 1 m2 pow. do 1,15 zł od 1m2 pow. użytkowej.

2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - wzrost o 4,32 zł za 1 m2 powierzchni do 33,10 od 1m2 pow. użytkowej.

3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - wzrost o 2,03 zł za 1 m2 pow. do 15,50 zł za 1m2 pow. użytkowej.

4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - wzrost o 0,89 zł za 1 m2 powierzchni - do 6,76 zł za 1 m2 pow. użytkowej.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk