Raport z wielkiej budowy cz. 15

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 08.01.2018 / Komentarze
Budują węzły drogowe, wiadukty, przepusty, most i "autostradę" dla dzikich zwierząt

Trwa budowa wschodniego obejścia miasta w ciągu drogi ekspresowej S11. Na bieżąco monitorujemy działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiadomości dotyczące postępu prac na 12-km szlaku przyszłej szczecineckiej obwodnicy możecie przeczytać w naszych cyklicznych artykułach: "Raport z wielkiej budowy".

Zakres prac jest imponujący i z tygodnia na tydzień, mimo świątecznej przerwy, coraz większy. Prowadzone są one już na całej długości przyszłej obwodnicy - na odcinku od ul. Bugno do drogi krajowej DK 11.

Nie ma się, zatem co dziwić, że zaawansowanie finansowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rośnie niemal z dnia na dzień. Na koniec grudnia 2017 roku budowa szczecineckiej obwodnicy przerobiła kwotę ponad 80 mln zł (kwota docelowa inwestycji to ponad 323 mln zł - dop. red.). Część z tych pieniędzy trafia do szczecineckich firm - podwykonawców generalnego wykonawcy budowy obwodnicy - konsorcjum firm Eurovia Polska - Warbud. Na liście płac znajdują się m.in. firmy: Elektromark, Dalbet, KPPD, MEC, Znak Pol, ZUT Jan Bańkiewicz, INŻBET, czy Ar Gips.

Jak poinformowała GDDKiA, drogowcy prowadzą głównie prace ziemne - wykopy, budują nasypy, prowadzą osuszanie warstw i wymianę gruntów. Prace do łatwych nie należą, głównie z uwagi na intensywne opady deszczu. Jakby tego było mało, poziom wody szczecineckich jezior Trzesiecka i Wielimia podniósł się o około 20 cm. To samo dotyczy rzeki Nizicy, która przecina przyszłą obwodnicę w pobliżu mostu kolejowego.

Eurovia rozpoczęła już budowę nowego wiaduktu na ulicy Bugno. Pisaliśmy o tym w artykule:

https://miastozwizja.pl/rozpoczeli-budowe-wiaduktu

W ramach robót mostowych na obiekcie K2 (stacja PKP Szczecinek Chyże) wykonywano wymianę gruntu, na obiekcie M3 (most nad Niezdobną) zbrojenie i deskowanie fundamentu, próbne obciążenia, betonowanie podkładów betonowych i ławy fundamentowej, na obiekcie WD4A (przejazd kolejowy przy ul. Słupskiej) przeprowadzano roboty palowe, na obiekcie WD-5 (za cmentarzem) wykonywano zbrojenie i deskowanie korpusów, na obiektach WD-6 i WD7 (wiadukty nad torami kolejowymi szlaków Szczecinek - Słupsk i Szczecinek - Chojnice) wykonywano zbrojenie i deskowanie korpusów, a na obiekcie WD10 (wiadukt nad ul. Leśną) wykonywano zbrojenie i deskowanie przyczółka.

Wprowadzona na początku grudnia tymczasowa organizacja ruchu na drodze DK20 za przejazdem kolejowym na ul. Słupskiej została już przywrócona do stanu poprzedniego. Budowniczowie wykonywali też wykopy, nasypy oraz wymiany gruntów. W związku z silnymi opadami prowadzili również bieżącą naprawę dróg serwisowych i technologicznych oraz utrzymanie dróg publicznych.

To nie wszystko. Budowa obwodnicy wymaga także prowadzenia prac tzw. branżowych, czyli m.in.: przebudowę sieci elektroenergetycznych, sieci CO, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz przebudowę i budowę sieci deszczowej.

W związku z wielką budową występują utrudnienia dla mieszkańców Szczecinka i nie tylko. Droga na Bugno jest zamknięta i trzeba korzystać z objazdu i przejścia przez tory. Do tego nasila się ruch ciężkich pojazdów ulicami miasta, szczególnie Narutowicza, 1 Maja, Słupską i Kaszubską.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Video: GDDKiA - Wizualizacja przejścia (obiekt K2) nad torem kolejowym i przyszłą obwodnicą - w kierunku jeziora Wielimie, przy ul. Kaszubskiej koło stacji kolejowej Szczecinek Chyże.