Raport z wielkiej budowy cz. 16

  • Tv
  • Aktualności
Miasto z Wizją / 11.02.2018 / Komentarze
Powstaje rondo "Północ"

Trwa budowa wschodniego obejścia miasta w ciągu drogi ekspresowej S11. Na bieżąco monitorujemy działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Wiadomości dotyczące postępu prac na 12-km szlaku przyszłej szczecineckiej obwodnicy możecie przeczytać w naszych cyklicznych artykułach: "Raport z wielkiej budowy".

Mimo mroźnej aury trwają prace ziemne. Kilka dni temu "Eurovia" rozpoczęła budowę ronda "Północ". To umowny początek szczecineckiej obwodnicy. Obiekt zostanie zlokalizowany w ciągu drogi krajowej nr 11, pomiędzy wiaduktem na ul. Koszalińskiej a byłą strzelnicą garnizonową.

Jak wynika z planów, rondo "Północ" (Rondo R1) będzie miało też połączenie z drogą wojewódzką nr 172 - z rondem przy Sójczym Wzgórzu oraz z Bugnem. Zbudowana zostanie też droga dojazdowa i ścieżka dla pieszych. W sąsiedztwie ronda, po jego południowej stronie, powstanie zbiornik do odprowadzania wody. 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad skorygowała ostatnio wysokość zaawansowania finansowego inwestycji. Na koniec listopada wynosi ono 59,6 mln zł, co stanowi 22,7 proc. kwoty kontraktowej (kwota docelowa inwestycji to ponad 323 mln zł - dop. red.). Część z tych pieniędzy trafia do szczecineckich firm - podwykonawców generalnego wykonawcy budowy obwodnicy - konsorcjum firm Eurovia Polska - Warbud.

Jak poinformowała GDDKiA, drogowcy prowadzą głównie prace ziemne - wykopy, budują nasypy oraz prowadzą wymianę gruntów. Niestety, budowniczym daje się mocno wszechobecna na placu budowy woda. Nie ma się zatem co dziwić, że korzystając z mroźnej aury przyspieszają prace ziemne.

W ramach robót mostowych na obiekcie K2 (stacja PKP Szczecinek Chyże) wykonywano wymianę gruntu, na obiekcie M3 (most nad Niezdobną) zbrojenie i deskowanie fundamentu, próbne obciążenia, betonowanie podkładów betonowych i ławy fundamentowej, na obiekcie WD4A (przejazd kolejowy przy ul. Słupskiej) przeprowadzano roboty palowe, na obiekcie WD-5 (za cmentarzem) wykonywano zbrojenie i deskowanie korpusów, na obiektach WD-6 i WD7 (wiadukty nad torami kolejowymi szlaków Szczecinek - Słupsk i Szczecinek - Chojnice) wykonywano zbrojenie i deskowanie korpusów, a na obiekcie WD10 (wiadukt nad ul. Leśną) wykonywano zbrojenie i deskowanie przyczółka.

Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 20 w kierunku Słupska muszą się ponownie liczyć z utrudnieniami w ruchu. Wykonawca inwestycji znów "przywrócił do życia" objazd koło przejazdu kolejowego

To nie wszystko. Budowa obwodnicy wymaga także prowadzenia prac tzw. branżowych, czyli m.in.: przebudowę sieci elektroenergetycznych, sieci CO, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej oraz przebudowę i budowę sieci deszczowej.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Wideo, montaż: Andrzej Remus

Zdjęcia wideo: GDDKiA