Ratusz konsultuje wysokość opłaty śmieciowej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 14.01.2020 / Komentarze
W projekcie uchwały Rady Miasta zapisano kwoty 24 zł i 48 zł

Ratusz rozpoczął konsultacje projektów uchwał Rady Miasta m.in. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Projekt uchwały Rady Miasta zakłada, że opłata śmieciowa wzrośnie od każdego mieszkańca do 24 zł za śmieci posegregowane (obecnie 18 zł) i do 36 zł miesięcznie za śmieci nieposegregowane. 

Konieczność wprowadzenia podwyżek to m.in. następstwo podnoszenia płacy minimalnej przez rząd w formie "ukazu" oraz lipcowej (2019 r.) ustawy Sejmu o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

"Od stycznia 2020 r." po raz kolejny wzrosły ceny zarówno zagospodarowania odpadów komunalnych przez instalację w Wardyniu Górnym, jak też koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych przez firmę wybraną w drodze przetargu. Mając na uwadze powyższe okoliczności, koniecznym jest dostosowanie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonych przez mieszkańca do realnych kosztów odbioru, transportu i zagospodarowania wytwarzanych przez niego odpadów komunalnych" - czytamy m.in. w projekcie uchwały Rady Miasta.

Decyzję dot. zmian w tzw. opłacie śmieciowej" muszą podjąć radni. Przypomnijmy, że na grudniowej sesji Rada Miasta powołała doraźną komisję ds. gospodarki odpadami komunalnymi. W jej skład weszli radni: Andrzej Grobelny, Marek Ogrodziński, Janusz Rautszko, Wiesław Suchowiejko, Grażyna Kuszmar i Wojciech Stypa. Decyzję podjęto jednogłośnie - 21 głosami "za".

Dokumenty poddane konsultacjom społecznym (potrwają do poniedziałku 20 stycznia) dostępne są w załącznikach na stronie internetowej Urzędu Miasta:

https://www.szczecinek.pl/pl/news/konsultacje-ws-uchwa%C5%82-dotycz%C4%8...

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk