Rusza nowy okres zasiłkowy

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 26.01.2021 / Komentarze
Szczecinecki MOPS w lutym rozpocznie przyjmowanie wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku wkrótce rozpocznie przyjmowanie wniosków dotyczących świadczeń socjalnych. Mieszkańcy, którzy chcą starać się o otrzymanie dodatkowych pieniędzy, już za kilka dni będą mogli składać stosowne dokumenty dotyczące ubiegania się o pomoc finansową.

Od 1 lutego będzie można składać wnioski o ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 500+ na 2021/2022 rok (obejmujące okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.) Data ta obowiązuje dla wniosków składanych w wersji elektronicznej za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu PUE ZUS lub portalu Emp@tia. Ponadto wnioski i załączniki do wniosku muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Z kolei od 1 kwietnia br. wnioski przyjmowane będą też w formie tradycyjnej, czyli papierowej, w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Koszalińskiej 89 w Szczecinku lub za pośrednictwem poczty. Druk wniosku w wersji tradycyjnej od kwietnia będzie można pobrać w budynku MOPS Szczecinek przy ul. Koszalińskiej 89 albo przy ul. Wiejskiej 4 w Biurze Obsługi Klienta lub ze strony www.mops.szczecinek.pl.

/zr/