Ruszyły prace ziemne przy budowie obwodnicy Szczecinka

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 13.04.2017 / Komentarze
Nową trasą pojedziemy jesienią 2018 roku

Na dobre ruszyły prace przy budowie obwodnicy Szczecinka w ciągu drogi ekspresowej S11.

Na całym 12-kilometrowym szlaku przyszłego wschodniego obejścia miasta trwa wyrąb drzew i usuwanie krzewów. W okolicy Miękowa leśnicy z Nadleśnictwa Czarnobór prowadzą wyrąb lasu. Po jego zakończeniu teren (około 6 ha) zostanie przekazany do dyspozycji drogowców z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Z kolei przy ul. Słupskiej, po wcześniejszym usunięciu drzew i krzewów ruszyły pierwsze roboty budowlane. W tym miejscu zostanie zlokalizowany jeden z dwóch węzłów obwodnicy - "Szczecinek Śródmieście". Natomiast drugi zostanie wybudowany w sąsiedztwie firmy Kronospan i będzie nosił nazwę: "Szczecinek - Wschód".

Jeszcze przed przystąpieniem do prac budowlanych teren przyszłej obwodnicy sprawdzili saperzy. Wykopali z ziemi kilkanaście granatów moździerzowych pochodzących z okresu II wojny światowej. Niewykluczone, że w czasie robót jeszcze niejedno "wybuchowe znalezisko" zostanie wydobyte z ziemi. Przed saperami na szlaku obwodnicy gościli też archeolodzy. Niewykluczone również, że oni też jeszcze powrócą.

Niebawem powinny ruszyć prace budowlane w sąsiedztwie byłej strzelnicy garnizonowej przy ul. Koszalińskiej. Na miejsce robót ściągane są już pierwsze maszyny.

Nie ma się, co dziwić, że wykonawca inwestycji - konsorcjum firm "Eurovia Polska" i "Warbud" się spieszą. Pierwotny termin sfinalizowana budowy, czyli wiosna 2019 roku, został przesunięty w czasie o około pół roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad chce uporać się z inwestycją do jesieni 2018 roku. Koszt budowy wschodniego obejścia miasta jest gigantyczny. Inwestycja pochłonie 323 mln zł.

Obwodnica Szczecinka będzie dwujezdniową drogą ekspresową o dwóch pasach ruchu w każdą stronę. Nowa trasa ominie Szczecinek i wyprowadzi z miasta ruch tranzytowy w ciągu drogi S11. Na włączeniach w istniejącą obecnie droga DK11 zostaną zlokalizowane dwa ronda - koło byłej strzelnicy garnizonowej przy wyjeździe na Koszalin i w Turowie, a na samej obwodnicy dwa węzły drogowe. Węzeł "Szczecinek Śródmieście" połączy obwodnicę z DK20, a węzeł "Szczecinek Wschód" - z terenami przemysłowymi.

W ramach realizacji inwestycji powstanie 13 obiektów mostowych. Oprócz mostów i wiaduktów powstaną również przepusty, drogi serwisowe służące obsłudze terenów przyległych do drogi, ciągi piesze i rowerowe, zatoki autobusowe, miejsca do zawracania oraz kanalizacja teletechniczna, deszczowa, przepusty i zbiorniki retencyjne, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ruchu kolejowego, a także przejścia dla zwierząt i ekrany akustyczne.

Planuje się również przebudowę odcinków istniejących dróg, linii i urządzeń elektroenergetycznych, sieci i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przebudowę urządzeń melioracji i sieci drenarskich.

Drogowcy wprowadzą organizację ruchu na czas wykonywanych robót. Zapewnią również dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. W miejsce usuniętej zieleni zostaną przeprowadzone nowe nasadzenia. 

Reasumując: Arteria pobiegnie od Turowa, przetnie Las Miejski, ulicę Leśną, tory kolejowe, ulicę Słupską i dalej, aż do wylotu przy szosie koszalińskiej na północy.

Podstawowe parametry techniczne szczecineckiej obwodnicy? Klasa techniczna - S, prędkość projektowa - 100 km/h, szerokość pasa ruchu - 3,50 m, liczba pasów ruchu – 2 x 2 pasy oraz szerokość pasa awaryjnego – 2,5 m. Budowa obejmie obszar miasta oraz częściowo realizowana będzie w granicach gminy Szczecinek (sołectwa: Dalęcino, Sitno, Turowo).

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

Na zdjęciach: Prace w sąsiedztwie ul. Słupskiej. To tutaj, pomiędzy starym a nowym cmentarzem powstanie węzeł "Szczecinek - Śródmieście". 

Przez które działki pobiegnie nasza obwodnica? Ot szczegóły z decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego: