Rządowe wsparcie dla Ośrodków Pomocy Społecznej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.01.2021 / Komentarze
Do Szczecinka trafi 679 tys. zł

Ponad 26,5 mln zł z budżetu państwa trafi do wszystkich 113 gmin na Pomorzu Zachodnim na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Środki zostaną przeznaczone na zadania z zakresu pomocy społecznej, m.in. zasiłki stałe i zasiłki okresowe, dożywianie, opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Wiadomo już, że Szczecinek otrzyma 679 tys. zł. Z kolei do Gminy Szczecinek trafi kwota 208 tys. zł. Borne Sulinowo otrzyma 155 tys. zł, Barwice - 128 tys. zł, Biały Bór - 142 tys. zł, a Gmina Grzmiąca - 09 tys. zł.   

Rządowa dotacja pokrywa 80 procent kosztów utrzymania OPS.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk