Same plusy miejskiego monitoringu

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 21.01.2023 / Komentarze
W 2022 roku ujawniono 1056 zdarzeń. Patrole Straży Miejskiej podjęły ponad 950 interwencji

Czy w Szczecinku jest wystarczająca ilość kamer monitoringu miejskiego? Zdaniem mieszkańców - nie. Wciąż wskazują oni miejsca, które wymagają wizyjnego nadzoru. Problem znają w ratuszu i zapewniają, że system monitoringu jest cały czas doskonalony - niebawem w mieście pojawią się nowe kamery, także na podczerwień.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że w 2020 roku przybyły nam 24 kamery zainstalowane na multimedialnych przystankach autobusowych. Oprócz tego miasto utworzyło dwa nowe miejsca, w których zamontowano kamery obrotowe. Łącznie na dziś jest ich ponad 60. Są podłączone do stanowiska obserwacyjnego w komendzie Straży Miejskiej.

- Rok 2022 zamknął się liczbą ponad tysiąc zdarzeń ujawnionych przez operatorów monitoringu - mówi "Miastu z Wizją" komendant SM Grzegorz Grondys.

- Większość z nich, bo aż 958 zostało przekazane do realizacji dla strażników. Z kolei Policja zajęła się 50 zdarzeniami. Pozostałe sprawy były przekazywane innym instytucjom, m.in. Straży Pożarnej, Ratownictwu Medycznemu czy administratorom wspólnot mieszkaniowych.

- Największą część ujawnionych zdarzeń stanowiły wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych - 391. Na drugim miejscu znalazły się wykroczenia związane z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, tych zdarzeń było 360. Operatorzy ujawnili 83 przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego. Dzięki kamerom monitoringu miejskiego ujawniono 69 zdarzeń dotyczących osób upojonych alkoholem, leżących w miejscach publicznych. W niektórych
z tych przypadków niezbędna była pomoc lekarska.  

- Dzięki kamerom monitoringu strażnicy zapobiegali eskalacji przemocy fizycznej oraz aktów wandalizmu do jakich dochodziło w godzinach wieczorowo nocnych. Sprawcy tych zdarzeń byli przekazywani policji. Operatorzy ujawnili osoby narkotyzujące się, informacja została przekazana Policji, co skutkowało błyskawicznym zatrzymaniem ich. Jak się później okazało mężczyźni narkotyzowali się amfetaminą. Dzięki czujności operatora monitoringu miejskiego zatrzymano sprawcę, który umieścił wulgarne napisy na pumptracku. Operator ujawnił bójkę dwóch mężczyzn skutkiem, której była złamana noga u jednego z nich. Sprawę przekazano policji. Wprawne oko operatora udaremniło kradzież smartfona z kieszeni śpiącego mężczyzny, zdarzenie miało miejsce na przystanku KM. Zarejestrowany obraz z kamer pozwolił na ujęcie sprawcy zniszczenia miejskiej toalety. Ustalono kierowcę, który jadąc przez miasto zanieczyścił drogę wyciekającym olejem. Udaremniono bójkę przy jednym z szczecineckich lokali gastronomicznych. Zapis z kamer przystankowych pozwolił na zidentyfikowanie i ujęcie sprawcy pobicia, które miało miejsce na przystanku KM. Ujęto sprawcę zniszczenia płyty granitowej będącej elementem architektury ogrodowej na SAW. Operator zauważył mężczyzn umieszczających graffiti na budynku mieszkalnym, zostali ujęci i przekazani policji. W trakcie obserwacji operator ujawnił kradzież ze sklepu Żabka przy ul. Wyszyńskiego, sprawca został ujęty i przekazany policji. Ujęto sprawcę niszczącego ścianę trafostacji przy ul. Jana Pawła II. Nie uniknął kary mężczyzna, który zniszczył witrynę sklepową przy ul. Wyszyńskiego. Przekazano policji sprawcę pobicia na ul. Warcisława IV. Nagrania z kamer monitoringu niejednokrotnie przyczyniały się do ustalenia sprawców szkód parkingowych czy też innych zdarzeń losowych, na skutek których ucierpiało zdrowie ludzkie lub mienie. Nieocenioną pomocą służyliśmy Policji, która bardzo często zwracała się do nas o materiał zarejestrowany przez kamery.

- Obecnie system monitoringu wizyjnego miasta składa się z 66 kamer i obsługuje go 15 operatorów. Praca odbywa się na trzy zmiany przez 7 dni w tygodniu - kończy komendant Grzegorz Grondys.  

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Foto: Straż Miejska Szczecinek