Samorządowcy o budowie drogi S11

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 15.10.2020 / Komentarze
Burmistrz Maciej Makselon: To dla Szczecinka absolutnie priorytetowa arteria

Delegacja szczecineckiego ratusza na czele z burmistrzem Danielem Rakiem wzięła udział w spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw „ Droga S11”.

- Szczecinek jest jego członkiem - zaznaczył wiceburmistrz Maciej Makselon, który ujawnił nam szczegóły spotkania.

- Droga S11 jest bardzo ważna dla Szczecinka i naszego regionu. Co prawda mamy już obwodnicę miasta, ale ona nie rozwiązuje w pełni problemów transportu z południa Polski nad Bałtyk i odwrotnie. Chodzi tu nie tylko o podróże mieszkańców kraju, ale też tzw. szlak dla inwestorów.

Jak podkreślił burmistrz, mimo połączeń kolejowych i drogowych Szczecinek jest wykluczony z sieci dróg szybkich.

- Musimy zrobić wszystko, by ekspresową jedenastkę jak najszybciej przeprowadzić przez Szczecinek. Stąd też niezmiernie dla nas ważne jest, by droga ekspresowa S11 ze Szczecinka na północ i południe kraju jak najszybciej powstała - mówi M. Makselon.

Jak ujawnił nasz rozmówca, burmistrz przywiózł ze spotkania Stowarzyszenia "Droga S11" dobre wiadomości.

- Trwają procedury przetargowe na budowę jedenastki z Koszalina do Bobolic. Został wyłoniony wykonawca do budowy trzech odcinków. Wszystko wskazuje więc, że do końca 2023 roku na jedenastkę wjedziemy już w Bobolicach a dalej będziemy mogli wjechać na ekspresową szóstkę i dojechać nią do Trójmiasta bądź Szczecina i dalej do Niemiec.

- Niestety, żeby zamknąć północną część jedenastki, czyli na wykonanie odcina z Bobolic do naszej obwodnicy, będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, na szczęście niedługo. Z informacji, które otrzymaliśmy podczas posiedzenia Stowarzyszenia "Droga S11" wynika, że w 2022 roku powinien zostać ogłoszony przetarg na wykonanie tego odcinka w formule "zaprojektuj i wybuduj".

Jak powiedział nam burmistrz, dla Szczecinka niezmiernie ważny jest też południowy odcinek S11. Umożliwi on dojechanie nam do autostrad w okolicy Poznania.

- Poszczególne odcinki jedenastki, m.in. ze Szczecinka do Piły planuje się wybudować do 2027-2028 roku - ujawnia M. Makselon.

- Zamiarem Stowarzyszenia "Droga S11" jest prowadzenie dialogu z rządem, by przyśpieszyć prace nad budową ekspresowej jedenastki. Wszystko po to, by powstała ona jak najszybciej.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk  

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i Województw DROGA S11 jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw – 55 samorządów przez których teren przebiega planowana trasa drogi ekspresowej S11 – od Koszalina do Pyrzowic k. Katowic.

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 8 stycznia 2007 r. roku w efekcie wieloletnich starań samorządowców, parlamentarzystów i organizacji pozarządowych zabiegających o powstanie drogi ekspresowej o łącznej długości ok. 550 km przebiegającej przez województwo zachodniopomorskie, wielkopolskie, opolskie oraz śląskie.

Realizacja drogi ekspresowej S-11 jest inwestycją o kluczowym i strategicznym znaczeniu dla regionów przez które ma przebiegać oraz stanowi jeden z najważniejszych ciągów komunikacyjnych łączących północ z południem naszego kraju. Stowarzyszenie zabiega więc o modernizację drogi krajowej nr 11 do parametrów trasy ekspresowej, w nadziei na wzrost konkurencyjności lokalnych ośrodków gospodarczych i tym samym zaprzestanie dalszej ich peryferyzacji. W konsekwencji realizacja S11 ma przyczynić się do podniesienia konkurencyjności gospodarczej regionów i spójności transportowej Polski w układzie południkowym przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wzmocnienia spójności społecznej i przestrzennej kraju.

Po długich zabiegach i staraniach przedsięwzięcie to zostało wpisane do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.).