Sezon kąpielowy w Szczecinku

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 01.02.2023 / Komentarze
Plaże nad Trzesieckiem będą czynne od 24 czerwca

W ratuszu wyłożono projekt uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia wykazu kąpielisk nad Trzesieckiem w 2023 roku.

Zgodnie z projektem uchwały ustala się wykaz kąpielisk w sezonie kąpielowym w 2023 roku:
* kąpielisko nr 1 przy ul. Mickiewicza - Plaża Miejska;     
* kąpielisko nr 2 przy terenie zwanym potocznie „Mysia Wyspa”

Sezon kąpielowy na terenie miasta rozpocznie się 24 czerwca i potrwa do 31 sierpnia. Musi to jeszcze zaaprobować Rada Miasta.  

Uwagi oraz propozycje zmian do projektu uchwały należy składać w Wydziale Komunalnym Urzędu Miasta Szczecinek w pok. 111 (I piętro) na piśmie lub pocztą elektroniczną na adres: b.jojkan@um.szczecinek.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu w terminie do 21.02  do godz. 15.00.

Załącznik: 

https://www.szczecinek.pl/modules/file/icons/application-pdf.pngprojekt.pdf697.4KB

Opracowanie: Mateusz Ludewicz

Foto: Sławomir Włodarczyk