Sprawdzą, czy mieszkańcy palą śmieci

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 22.09.2017 / Komentarze
Strażnicy Miejscy rozpoczynają kontrole dotyczące spalania odpadów w domowych paleniskach

Wraz z nastaniem chłodniejszych dni strażnicy miejscy mają ręce pełne pracy. Podobnie jak w minionych latach, tak i tym razem będą przeprowadzać regularne kontrole i sprawdzać, czym mieszkańcy palą w piecach grzewczych i domowych paleniskach. Wszystko po to, aby się upewnić, czy do ognia nie trafiają czasem odpady.

- Spalanie odpadów jest nielegalne i szkodliwe dla naszego zdrowia. Najczęściej spalane są stare meble, opakowania z tworzyw sztucznych, butelki plastikowe, kartony i folie. Jest to dość powszechny proceder, który w myśl Ustawy o odpadach jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny – mówi nam st. insp. Jarosław Dudek ze szczecineckiej Straży Miejskiej.

- Będziemy rygorystycznie podchodzić do kontroli tego, czym opalane są piece i kotły w naszych nieruchomościach. Strażnicy będą sprawdzali, przede wszystkim na wniosek mieszkańców, czy nadmiernie wydobywający się z kominów dym nie pochodzi ze spalania odpadów, które nie powinny być spalane w piecach.

Jak informuje nasz rozmówca, w przypadku otrzymania zgłoszenia lub zauważenia nadmiernej emisji dymu, strażnicy będą sprawdzali również, czy dana nieruchomość jest wyposażona w pojemniki na odpady. Brak pojemników lub składowanie odpadów poza nimi jest bowiem wykroczeniem w świetle ustawy o utrzymaniu czystości w gminach oraz w związku z uchwałą rady miejskiej w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka.

- Jednocześnie informujemy, że uniemożliwianie lub utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat więzienia. Zwracamy się również z prośbą do mieszkańców Szczecinka o zgłaszanie do Straży Miejskiej pod nr alarmowy 986 przypadków spalania odpadów. Zapewniamy, że wobec każdego zgłoszonego przypadku zostanie przeprowadzona interwencja funkcjonariuszy Straży Miejskiej – dodaje Jarosław Dudek.

Przypomnijmy, że strażnicy miejscy na podstawie upoważnienia burmistrza Szczecinka w oparciu o art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska uprawnieni są do: wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach 6 do 22; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Tekst: Marzena Góra
Foto: motherboard.vice.com