Straż Miejska pomaga zwierzętom

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 24.11.2022 / Komentarze
Nasi strażnicy zostali wyposażeni w specjalistyczny sprzęt - dzięki mieszkańcom Szczecinka

Dzięki mieszkańcom Szczecinka, którzy głosami oddanymi w Budżecie Obywatelskim wsparli projekt „Pomoc dla zwierząt” nasza jednostka została wyposażona w specjalistyczny i najnowocześniejszy sprzęt niezbędny do realizacji interwencji z udziałem zwierząt.

Dzięki głosom mieszkańców zakupione zostały m.in. klatki do transportu, klatki pułapki, chwytaki na węże, poskromy, siatki, nosze, sprzęt do udzielania pierwszej pomocy zwierzętom, sprzęt elektroniczny, termowizyjny, czytniki chipów, sprzęt szkoleniowy oraz materiały promocyjne.  Ponadto strażnicy miejscy odbyli szkolenia w firmie szkoleniowej DEV GROUP z udzielania pomocy przedweterynaryjnej, behawiorystki i bezpiecznego łapania egzotycznych zwierząt, dzięki którym straż miejska wzbogaciła swoją wiedzę, nabyła nowe umiejętności, aby interwencje były bezpieczne dla zwierząt. 

Wszystkie te zakupy były możliwe dzięki środkom uzyskanym z Budżetu Obywatelskiego. Dzięki zakupionemu sprzętowi Straż Miejska w Szczecinku może się porównywać do najlepiej wyposażonych jednostek w Polsce, gdzie działają animal patrole. Chcemy pomagać zwierzętom w profesjonalny sposób, tak żeby były bezpieczne i aby do minimum ograniczać ich stres i strach.

Dziękujemy w imieniu zwierząt.

Info i foto: insp. Jarosław Dudek - Straż Miejska w Szczecinku 

Foto główne: Sławomir Włodarczyk