Szczecinek - wędkarze, nowa umowa o współpracy

  • Aktualności
Mariusz Getka / 20.08.2021 / Komentarze
Felieton Mariusza Getki, prezesa Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

O tym jak dla naszego miasta ważni są wędkarze, zarówno miejscowi, jak i ci przyjezdni, nikogo przekonywać nie trzeba. M.in. dlatego w 2011 roku podpisano umowę pomiędzy miastem i Okręgiem PZW w Koszalinie, dotyczącą wspólnego gospodarowania na jeziorach Trzesiecko i Wilczkowo. Była ona pionierskim przedsięwzięciem w skali kraju, a także wzorem dla innych samorządów w Polsce, które weszły w partnerstwo z PZW.

Czas szybko biegnie i tak też jest w tym przypadku. Po 10 latach każdy użytkownik rybacki musi zaktualizować operat rybacki. Tak też musiał uczynić Okręg PZW w Koszalinie. Operat jest integralną częścią porozumienia zawartego pomiędzy miastem a Okręgiem, dlatego też konieczne było podpisanie nowej umowy określającej zasady współpracy obecnie i w przyszłości.

Stary dokument wszedł w życie w czasie, kiedy obowiązywały inne uwarunkowania prawne, dlatego też nad nowym musiały pochylić się obydwie strony. Prace, konsultacje i negocjacje trwały kilka miesięcy, choć otwarcie trzeba powiedzieć, że obydwu stronom zależało na tym, aby do jego podpisania doszło jak najszybciej. Efektem finalnym jest dokument, który jasno określa wszystkie zasady współpracy, od nakładów zarybieniowych, po ochronę wód, odłowy bonitacyjne, wspólną organizację zawodów, budowę infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, itp.

Władzom Szczecinka bardzo zależy na tym, aby szczecineckie jeziora były rybne, dlatego też zgodnie z umową będą one partycypować w kosztach zarybiania obwodu rybackiego jeziora Trzesiecko. Mając świadomość tego ilu mieszkańców Szczecinka wędkuje oraz tego, jak ważne są zarybiania dla utrzymania i poprawy stanu biologicznego naszego miejskiego akwenu, nie mogło być inaczej.

Nowa umowa jasno określa prawa i obowiązki każdej ze stron, dlatego też nasi wędkarze, a także osoby korzystające z walorów szczecineckich zbiorników w inny sposób mogą być spokojni o to, co nas czeka w latach następnych. Doprecyzowanie wszystkich zapisów sprawia, że w przyszłości nie będzie możliwości dowolnego jej interpretowania.

Jak kiedyś powiedział nasz Burmistrz, wszystko jest zależne od priorytetów. Szczecinek wiele lat temu zwrócił się w stronę jeziora i nic już tego nie zmieni. Wędkarze i wędkarki zamieszkujące nasze miasto mogą bez obaw oddawać się swojej pasji, zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Mariusz Getka

Foto: Sławomir Włodarczyk