Szczecinek z programem rewitalizacji

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 12.10.2017 / Komentarze
Sporządzenie Miejskiego Programu Rewitalizacji otworzy niejako furtkę do możliwości aplikowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego

Od kilku tygodni w ratuszu trwają konsultacje oraz prace nad dwoma dokumentami, istotnymi dla przyszłego rozwoju miasta. Jeden z nich polega na opracowaniu strategii na najbliższych osiem lat, w oparciu o którą w kolejnych latach podejmowane będą decyzje m.in. dotyczące realizowanych inwestycji. Drugi program ma z kolei wskazać kierunek, w jakim Szczecinek powinien podążać, skupiając się na dzielnicach i rejonach, których mieszkańcy borykają się z różnego rodzaju problemami.

- Program rewitalizacji jest w tej chwili opracowywany przez firmę zewnętrzną. Odbyło się już kilka spotkań w ratuszu, w trakcie których przedstawiono nam pierwsze wnioski ze wskazaniem właśnie na te słabe punkty miasta – mówi nam wiceburmistrz Daniel Rak. – We wspomnianych opracowaniach powoływano się również na rys historyczny poszczególnych dzielnic, które od pewnego czasu zaczęły się nieco inaczej rozwijać, niż pozostałe rejony miasta. Jest to oczywiście spowodowane infrastrukturą i samą charakterystyką zabudowy, ale też tym, w jakich okresach dane dzielnice były zamieszkiwane. I choć uważam, że nasze miasto w miarę równomiernie się rozwija, to jednak istnieją pewne obszary, które warte są rewitalizacji, jak chociażby okolice dworca kolejowego, ul. Wiśniowej oraz ul. Armii Krajowej, gdzie występuje taka typowa przedwojenna zabudowa,

Sporządzenie wspomnianego dokumentu dotyczącego Miejskiego Programu Rewitalizacji otworzy niejako furtkę do możliwości aplikowania o środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego, które zostaną przeznaczone właśnie na rewitalizację miasta. - To też nas prowokuje do pewnych kroków i do inwestowania w poszczególne dzielnice oraz dokapitalizowania pewnych punktów, takich jak chociażby nieczynne dzisiaj skrzydło dawnego Gimnazjum nr 1. Jego ożywienie w połączeniu z rewitalizacją dworca, którego mam nadzieję niebawem staniemy się właścicielem, pozwoli nam na naprawdę dosyć interesującą rotację i zagospodarowanie pewnych przestrzeni, ale też uwolnienie pewnych obiektów i możliwość dalszego gospodarowania lub innego ich wykorzystania. Także ta „układanka” jest dosyć ciekawa jeżeli chodzi o nowe rozwiązania. Jeżeli uda nam się wprowadzić program rewitalizacji i zostanie on przyjęty do dalszego działania, to w Urzędzie Marszałkowskim znajdują się naprawdę dosyć duże środki, z których w późniejszym czasie mogłaby być współfinansowana rewitalizacja takich obiektów.

- Równolegle prowadzimy duży projekt związany z poprawą infrastruktury drogowej przy dworcu, który dotyczy alternatywnego przejazdu od ronda na krajowej „jedenastce” w kierunku ul. Wiśniowej. Jeżeli cały ten obszar uda nam się wprowadzić do obszarów zagrożonych, czyli tych, które należy rewitalizować, to naprawdę powstanie bardzo ciekawy projekt – dodaje wiceburmistrz.

Tekst: Marzena Góra
Foto: Sławomir Włodarczyk