Szczecinek za 187 mln zł

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 24.11.2021 / Komentarze
Kto w 2022 roku zapłaci miastu, ile i za co?

W przyszłym roku do kasy miasta trafi (to plan, który zapewne ulegnie znaczącej zmianie) prawie 187 mln zł. To mniej więcej tyle samo złotówek, co w tym roku i o ponad 110 mln zł więcej niż 14 lat temu - w 2006 roku.  

Dochód budżetowy miasta będzie niższy od planowanych wydatków o około 12 mln zł (w 2021 r. miasto planuje wydać kwotę prawie 200 mln zł) - deficyt zostanie pokryty przychodem pochodzącym z wolnych środków. Pisaliśmy o tym w artykule:

https://www.miastozwizja.pl/budzet-szczecinka-na-2022-rok-znamy-zalozenia

Kasa miasta zapełni się m.in. z podatków, opłat, wieczystego użytkowania, dzierżawy, najmu, a także ze sprzedaży mienia komunalnego. Miasto otrzyma też pieniądze z zewnątrz, m.in. z subwencji oświatowej oraz różnego rodzaju programów rządowych, m.in. tzw. Polskiego Ładu.

Mieszkańcy Szczecinka, tak jak wszyscy obywatele RP zapłacą podatki. Najwięcej od nieruchomości. Z tego tytułu w 2022 roku kasa miasta

wzbogaci się kwotą 31 mln zł. Z kolei z tzw. opłat lokalnych Szczecinek pozyska około 12 mln zł.  

Podatek od środków transportowych zasili budżet kwotą 1,2 mln zł, a podatek rolny i leśny (razem) - 125 tys. zł. Ponad milionem (1,16) złotych wzbogacą kasę miasta właściciele sklepów i punktów gastronomicznych handlujących alkoholem. Łącznie z podatków i opłat lokalnych miasto pozyska do swojego budżetu prawie 46 mln zł.

Dochód budżetowy pochodzić będzie również z innych źródeł, m.in. z: podatków i opłat pobieranych przez Urząd Skarbowy - 2,35 mln zł, wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – blisko 35 mln zł oraz prawnych – 3,5 mln zł. Łącznie udział miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wys. prawie 38,2 mln zł.

Miasto pozyska też środki (dochody) z innych źródeł. Sprzedaż mienia komunalnego w 2022 r. ratusz zaplanował na poziomie 5 mln zł. Z kolei opłaty za wieczyste użytkowanie ustalono na poziomie 730 tys. zł, a wpływy z najmu i dzierżawy - 2,16 mln zł.

Do Szczecinka, jak co roku trafią też tzw. pieniądze tzw. znaczone (można je wydać wyłącznie na nakazany przez "darczyńcę" cel), czyli m.in. subwencja oświatowa. W przyszłym roku Ministerstwo Finansów zaplanowało, że przekaże nam z tego tytułu 34,56 mln zł (subwencja ogólna). Z kolei dotacje, m.in. na zadania bieżące zlecone, własne, czy finansowane z budżetu Unii Europejskiej zaplanowano na poziomie 46,68 mln zł. To o 16 mln zł mniej niż w tym roku.

Pozostałe dochody miasta oszacowano na kwotę prawie 11 mln zł. Złożą się na nią m.in. odsetki od zobowiązań podatkowych i opłat, mandaty nakładane przez Straż Miejską (plan - 60 tys. zł), czy też wpływy z usług i innych opłat – ponad 3 mln zł.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk

15 listopada minął termin na złożenie w Regionalnych Izbach Obrachunkowych projektów budżetów na 2022 rok. Ich ostateczne wersje mogą się jednak znacząco różnić, ponieważ na chwilę obecną niejasna pozostaje m.in. sprawa wypłaty środków unijnych w nowej perspektywie, a zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu nadal są w trakcie procedowania.