SzLOT dla motorowodniaków

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 03.08.2021 / Komentarze
Zalicz kurs, zdaj egzamin i uzyskaj patent sternika motorowodnego

Coraz więcej mieszkańców Szczecinka pływa na motorówkach. Posiadanie takiego wodnego pojazdu napędzanego silnikiem spalinowym leży już nawet w dobrym guście. Jednak, by pływać motorówką po Trzesiecku czy innych akwenach, również na morzu, trzeba mieć do tego stosowne uprawnienia. Podobnie jak kierowcy muszą mieć prawo jazdy, podobnie sternik motorowodny - patent.

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna wyszła naprzeciw takim oczekiwaniom i postanowiła zorganizować kurs przygotowawczy na patent sternika motorowodnego.

- Kurs odbędzie się w dniach 6-8 sierpnia br. W jego ramach poprowadzimy serię wykładów. Uczestnicy kursu odbędą też szkolenie praktyczne i otrzymają podręcznik "Vademecum motorowodne" - mówi "Miastu z Wizją" szef SzLOT Mariusz Getka.

Cena kursu to 590 zł brutto plus opłata egzaminacyjna - 250 zł oraz koszt patentu - 50 zł. Zajęcia w Szczecinku (wykłady i zajęcia praktyczne na Trzesiecku) prowadzić będą specjaliści Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego (identyczne opłaty dot. kursu na holowanie obiektu za motorówką). 

Nie każdy może przystąpić do kursu i egzaminu. Przepisy w tym zakresie mówią, że trzeba mieć ukończone, co najmniej 14 lat. Od osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców.

Jakie są uprawnienia sternika motorowodnego? Otóż może on prowadzić jachty motorowe po wodach śródlądowych oraz jachty do 12 metrów długości kadłuba po wodach morskich - w strefie do 2 mil morskich od brzegu w porze dziennej. Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.

Zapisy na szkolenie przyjmowane są drogą elektroniczną: sekretariat@szlot.pl oraz pod nr tel. 536 924 998.

W sprawach technicznych telefon kontaktowy: 607 579 898.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk