Terra - definitywny koniec kłamliwej propagandy

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 20.04.2018 / Komentarze
Felieton mecenasa Roberta Mietlickiego

Chciejstwo SIS TERRA - branie za rzeczywistość faktów, istniejących tylko w sferze wymysłów i życzeniowego myślenia – stowarzyszenia, mieniącego się organizacją ekologiczną,  definitywnie zakończyło się w dniu 26.02.2018 roku wskutek wydania przez Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyroku, oddalającego skargę kasacyjną stowarzyszenia, dotyczącą wieloletniego negowania przez SIS Terra kwalifikacji do tzw. biomasy pyłów ze szlifowania i cięcia płyt drewnopochodnych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał wprost, iż na gruncie obowiązującego prawodawstwa należy uznać za biomasę pył, powstający w zakładzie Kronospan w procesie produkcji płyt drewnopochodnych, traktując go jako biopaliwo stałe w formie biomasy, co jest zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej. NSA wskazał, iż w toku postępowania SIS TERRA nie przedstawiło żadnych racjonalnych argumentów, mogących mieć wpływ na wydanie odmiennego orzeczenia.

Sąd nie uznał także tez dr Grochowalskiego i prof. Piecucha w tym zakresie. Uzasadnienie wyroku NSA pokrywa się natomiast z przedstawioną w odpowiedzi dla SIS Terry opinią Komisji Europejskiej, która również uznała pył ze szlifowania płyt drewnopochodnych za biomasę.

Powyższy, ostateczny wyrok  Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz tożsamy, poprzedzający go wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, potwierdził stanowisko, prezentowane wielokrotnie przez firmę Kronospan, iż pył ze szlifowania płyt jest biomasą, która może podlegać termicznemu przekształceniu w istniejących instalacjach zakładu, gdyż nie zawiera związków chlorowo - organicznych i metali ciężkich, a tym samym nie powoduje ponadnormatywnego negatywnego oddziaływania na środowisko, życie i zdrowie ludzi; nie będzie więc stanowił zagrożenia dla środowiska.

Pomimo otrzymania pisemnego uzasadnienia orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, obnażającego niezasadność ich twierdzeń  działacze SIS Terra w dalszym ciągu, także za pośrednictwem mediów ogólnopolskich szkalująco i kłamliwie oświadczają, iż w kotłowniach na biomasę spalane są kleje, zaś zakład wykorzystuje luki prawne do łamania przepisów.

Ignorancja zaiste zatrważająca i negująca zasadę, iż sąd zna prawo.

Robert Mietlicki

Foto: Marzena Góra