Trwa rekrutacja do przedszkoli i pierwszej klasy

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 17.03.2021 / Komentarze
Przedstawiamy pełny harmonogram

Rodzice, którzy od nowego roku szkolnego planują posłać swoją pociechę do przedszkola lub mają w domu przyszłego pierwszoklasistę, już powinni kompletować dokumenty i rozglądać się za właściwą placówką. W tych szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest miasto, 1 marca rozpoczęła się rekrutacja.
Poniżej przedstawiamy harmonogram postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do przedszkola oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Szczecinek obowiązujący w roku szkolnym 2021/2022.

Dla przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych harmonogram przedstawia się następująco:
- Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin postępowania rekrutacyjnego - 1.03.2021 r. - 31.03.2021 r. do godz. 15.00
Termin postępowania uzupełniającego - 27.05.2021 r. - 08.06.2021 r. godz. 15.00

- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Termin postępowania rekrutacyjnego - 1.04.2021 r. - 13.04.2021 r.
Termin postępowania uzupełniającego - 09.06.2021 r. - 15.06.2021 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Termin postępowania rekrutacyjnego – do 14.04.2021 r. do godz. 15.00
Termin postępowania uzupełniającego – do 16.06.2021 r. do godz. 15.00

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Termin postępowania rekrutacyjnego - 15.04.2021 r. - 23.04.2021 r. do godz. 15.00
Termin postępowania uzupełniającego - 17.06.2021 r. - 22.06.2021 r. do godz. 15.00

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Termin postępowania rekrutacyjnego – do 26.04.2021 r. do godz. 15.00
Termin postępowania uzupełniającego – do 23.06.2021 r. godz. 15.00

Dla klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez  Miasto Szczecinek harmonogram jest następujący:
- Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Termin postępowania rekrutacyjnego - 1.03.2021 r. - 31.03.2021 r. do godz. 15:00
Termin postępowania uzupełniającego - 27.05.2021 r. – 08.06.2021 r. do godz. 15:00

- Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.
Termin postępowania rekrutacyjnego - 1.04.2021 r. - 13.04.2021 r.
Termin postępowania uzupełniającego - 9.06.2021 r. - 15.06.2021 r.

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
Termin postępowania rekrutacyjnego - 14.04.2021 r. do godz. 15.00
Termin postępowania uzupełniającego – do 16.06.2021 r. do godz. 15.00

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Termin postępowania rekrutacyjnego - 15.04.2021 r. – 23.04.2021 r. do godz. 15.00
Termin postępowania uzupełniającego - 17.06.2021 r. - 22.06.2021 r. do godz. 15.00

- Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
Termin postępowania rekrutacyjnego – do 26.04.2021 r.  godz. 15.00
Termin postępowania uzupełniającego – do 23.06.2021 r. godz. 15.00