Tydzień Straży Miejskiej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 14.10.2019 / Komentarze
Nieletni wandal, pomoc bezdomnej i kontrole przydomowych kotłowni

W minionym tygodniu strażnicy podjęli 113 interwencji w stosunku do 110 osób.

- Mieszkańcy Szczecinka zgłosili 56 interwencji - mówi "Miastu z Wizją" komendant SM Grzegorz Grondys.

- Za pomocą kamer monitoringu wizyjnego operatorzy ujawnili 27 zdarzeń. Do miejsca zamieszkania strażnicy doprowadzili 3 osoby, a do schroniska dla zwierząt lub weterynarii przekazali 3 zwierzęta.

W poniedziałek (7.10) przed godz. 21 dyżurny otrzymał zgłoszenie o grupie młodych ludzi niszczących rynnę na budynku przy skrzyżowaniu ul. Szkolna – 1 Maja.

- Opisany sprawca został ujęty przez strażników na ul. Wyszyńskiego. Jak się okazało był to nieletni. Został doprowadzony do miejsca zamieszkania i przekazany matce. Na drodze tej grupy zostały powywracane kosze na śmieci oraz zabezpieczenia wykopów - dodaje G. Grondys.

W środę (9.10) przed godz. 19 na ul. Szczecińskiej patrol podjął interwencję wobec bezdomnej. W związku z tym, iż wyraziła zgodę na umieszczenie jej w ośrodku dla bezdomnych kobieta została przewieziona do jednego z ośrodków.

- W niedzielę zabezpieczaliśmy przebieg głosowania w wyborach parlamentarnych do Sejmu i Senatu - mówi G. Grondys.

- Zbliża się okres zimowy w związku z czym strażnicy coraz częściej kontrolują przydomowe kotłownie. Są do tego uprawnieni na podstawie upoważnień wydanych przez burmistrza. W ostatnim tygodniu skontrolowano cztery kotłownie a nieprawidłowości ujawniono w dwóch przypadkach, kończąc kontrole pouczeniami.

Tekst (za komunikatem Straży Miejskiej) i foto: Sławomir Włodarczyk