Tydzień Straży Pożarnej

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 01.12.2019 / Komentarze
W ogniu samochód, śmieci, kominy i kotłownia. Akcja "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”

W ubiegłym tygodniu szczecineccy strażacy likwidowali skutki wystąpienia 7 miejscowych zagrożeń. Jak powiedział "Miastu z Wizją" naczelnik Wydziału Operacyjno - Szkoleniowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej mł. kpt. Mirosław Śledź, Jednostka Ratowniczo Gaśnicza brała też udział w akcji gaszenia 6 pożarów.

W Skotnikach w ogniu stanął samochód osobowy. Strażacy gasili też palące się śmietniki przy ul. Limanowskiego (z pożary). W Sitnie paliło sie dzikie wysypisko śmieci. W Barwicach (posesja przy ul. Wojska Polskiego) strażacy zmagali się z pożarem sadzy w kominie. Do podobnego pożaru doszło na posesji w Iwinie. Z kolei w Grabowie paliła sie kotłownia.

JRG likwidowała tez skutki wystąpienia 7 miejscowych zagrożeń.

Strażacy dwukrotnie interweniowali w związku z występowaniem w mieszkaniach tlenku węgla. Do takich zdarzeń doszło przy ul. Rzecznej i Armii Krajowej.

- W obu przypadkach mieszkańców o zagrożeniu alarmowała sprawnie działająca czujka - mówi mł. kpt. M. Śledź. - Po dokonaniu pomiarów naszymi specjalistycznymi urządzeniami okazywało się, że w mieszkaniach był tlenek węgla.

Strażacy usuwali też drzewa tarasujące drogi. Do interwencji doszło przy ul. Spacerowej w Szczecinku oraz w Przybrdzie (w tym wypadku to następstwo "działalności" bobrów).

JRG usuwała też skutki kolizji dwóch samochodów osobowych (m. Piaski na DW 172) oraz plamę oleju z drogi w Białym Borze.

- Sezon grzewczy w pełni. Co kilka dni mamy wezwania od mieszkańców, którzy podejrzewają, że w ich mieszkaniach ulatnia się tlenek węgla - mówi mł. kpt. M. Śledź.

- Nie inaczej było w ubiegłym tygodniu. Oczywiście reagujemy na wszelkie zagrożenia. Co roku tlenek węgla przyczynia się do tragedii. Dlatego warto mieć w domu specjalną czujkę. To urządzenie, które zaalarmuje nas w przypadku występowania w powietrzu czadu. Czytelnikom "Miasta z Wizją" podsuwam pewien pomysł - czujka na Mikołajki. Zapewniam, to idealny prezent dla najbliższych, to niepozorne urządzenie może uratować życie.

Straż Pożarna prowadzi ogólnopolską kampanię edukacyjno -informacyjną na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Akcja nosi nazwę "Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”. Szczegóły dostępne są na stronie internetowej:

https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/idn:37158

To nie koniec problemów. Za naszym pośrednictwem strażacy apelują też o utrzymaniu w należytym stanie przewodów kominowych.

- Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz.719), w obiektach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych: cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem), dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych. Co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych - dodaje mł. kpt. M. Śledź.

- Z kolei Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.1624) zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Strażacy radzą co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?

* Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj przeglądy techniczne przewodów kominowych.

* Użytkuj tylko sprawne techniczne urządzenia, zgodnie z instrukcją producenta.

* Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.

* Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.

* W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź poprawność działania wentylacji, nowe okna są najczęściej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

* Nie bagatelizuj objawów takich jak: bóle i zawroty głowy, duszność, senność, osłabienie, przyspieszona czynność serca, mogą one być sygnałem, że ulegamy zatruciu tlenkiem węgla. W takiej sytuacji natychmiast przewietrz pomieszczenie, w którym się znajdujesz i zasięgnij porady lekarskiej.

Tekst: Sławomir Włodarczyk

Foto: Komenda Główna PSP