Unijne projekty w Szczecinku za 142 mln zł

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 15.02.2020 / Komentarze
GUS podaje zestawienie perspektywy finansowej 2014-2020

Główny Urząd Statystyczny wyliczył wartość projektów unijnych realizowanych w polskich samorządach od początku obecnej perspektywy. Nad Wisłę spłynęły olbrzymie pieniądze - 407,5 mld zł. Blisko 142 mln zł trafiło nad Trzesiecko.

Jak poinformował GUS za pośrednictwem Portalu Samorządowego PAP, projekty w ramach polityki spójności realizowano we wszystkich 2477 gminach w Polsce. Szczecinek z kwotą 141 961 540 sklasyfikowano na 291 miejscu.

Oczywiście, to nie wszystkie fundusze unijne (dane z połowy 2019 r.), które dotąd trafiły do Szczecinka. Klasyfikacja się mocno zmieni, m.in. po wliczeniu unijnego wsparcia dla budowy obwodnicy miasta w ciągu drogi ekspresowej S11. Kwota unijnego dofinansowania tej największej drogowej inwestycji w dziejach Szczecinka to blisko 214 mln zł, czyli ponad 50 proc. całkowitych kosztów wschodniego obejścia miasta. "Zyska" też Gmina Szczecinek.  

Unijna kasa trafiła też do gmin powiatu szczecineckiego: Barwic - 20,1 mln zł, Bornego Sulinowa - 58,2 mln zł, Białego Boru - 9,6 mln zł, Gminy Szczecinek - 50,6 mln zł oraz Grzmiącej - 5 mln zł. Łącznie w powiecie szczecineckim zrealizowano unijne projekty za kwotę około 290 mln zł.  

Jak zaznaczyli autorzy zestawienia, dane dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy czy miasta; nie należy ich utożsamiać wyłącznie z projektami realizowanymi przez samorząd. Chodzi o fundusze ze środków UE na lata 2014-2020, dostępne w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak Infrastruktura i Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na obszarze danego województwa. Natomiast w zestawieniu nie wzięto pod uwagę Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i PO RYBY.

W aktualnej perspektywie finansowej (2014-2020) Polska zainwestuje w ramach środków z polityki spójności 82,5 mld euro. Jest to najwięcej spośród państw członkowskich UE.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk