Ustawa "krajobrazowa" i jej skutki

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 28.09.2015 / Komentarze
Dwa tygodnie temu weszła w życie tak zwana ustawa "krajobrazowa" (o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Dz. U. poz. 774), która między innymi dokonuje zmian w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, wprowadzając możliwość uchwalania przez rady gmin opłaty reklamowej od umieszczanych tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych.
W ustawie z kwietnia 2015 r. nie określono precyzyjnie czyim dochodem jest opłata reklamowa, dlatego też przygotowana została nowelizacja ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
 
Jednocześnie zaznaczono też, że wprowadzone zmiany  nie spowodują negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
 
Czy stosowna uchwała zostanie podjęta przez szczecineckich radnych? Na to pytanie odpowiedział Zastępca Burmistrza Szczecinka - Daniel Rak w ostatnim Programie Samorządowym UM. Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na naszej stronie internetowej.
 
inf. Tomasz Czuk
(PA)
Zdjęcia: 
sfr.org.pl