W czwartek sesja Rady Miasta

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 25.11.2019 / Komentarze
Zmiany w budżecie i program współpracy z organizacjami pozarządowymi

W czwartek(28.11) na sesji zbierze się Rada Miasta Szczecinka. W porządku obrad zapisano 12 punktów, wraz z otwarciem i zamknięciem sesji.

Po załatwieniu spraw regulaminowych radni dokonają zmian w tegorocznym budżecie miasta oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata 2019-2029.

W dalszej części obrad Rada podejmie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność miasta oraz programu współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi na rok 2020.

Informacja Przewodniczącej Rady Miasta, informacje Przewodniczących Komisji o działalności Komisji nie objętej tematyką sesji, informacja z działalności Burmistrza Miasta, pytania radnych w sprawach bieżących kierowane do Burmistrza oraz wnioski i oświadczenia radnych zakończą obrady.

Początek sesji o godz. 9.

Tekst i foto: Sławomir Włodarczyk