Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 28.09.2015 / Komentarze
W siedzibie Urzędu Miasta wywieszony został wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Szczecinek, przeznaczonych do sprzedaży położonych przy: ul. gen. S.Grota-Roweckiego, ul. Derdowskiego, ul. Bukowej.

Sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego obejmujący:

- działkę nr 76/25 o pow. 1.754 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego,

- działkę nr 76/26 o pow. 1.232 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego,

- działkę nr 76/27 o pow. 1.798 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego,

- działkę nr 76/28 o pow. 1.440 m2 w obrębie 06 przy ul. gen. S. Grota-Roweckiego,

- działkę nr 72/17 o pow. 1.900 m2 w obrębie 07 przy ul. Derdowskiego,

- działkę nr 72/19 o pow. 2.037 m2 w obrębie 07 przy ul. Derdowskiego,

- działkę nr 49/1 o pow. 536 m2 w obrębie 08 przy ul. Derdowskiego,

- działki : nr 83 o pow. 7.824 m2 i nr 432/16 o pow. 359 m2 w obrębie 18 przy ul. Bukowej.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 upływa z dniem  09 listopada 2015 r.

Wykaz podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na tablicach ogłoszeń na okres 21 dni  w siedzibie Urzędu Miasta Szczecinka tj.: od  28 września 2015 r. do 19 października 2015 r.

 Tabela - wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.48KB

(PA)