Wymierna pomoc dla kobiet od samorządu województwa

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 06.04.2021 / Komentarze
Jest zapowiadany konkurs z budżetem 100 tys. zł

Ogłoszony konkurs nawiązuje też do przyjętego 28 stycznia 2021 r. przez Radnych Województwa Zachodniopomorskiego stanowiska wspierającego kobiety Pomorza Zachodniego. W uzasadnieniu czytaliśmy: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zabierającego kobietom prawo do decydowania o własnym losie w dramatycznych życiowych sytuacjach, solidaryzuje się z kobietami na Pomorzu Zachodnim, które manifestują w obronie prawa wyboru i decydowania o własnym życiu.

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego przeznaczył 100 tys. zł na realną pomoc dla organizacji pozarządowych, które organizują pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet z Pomorza Zachodniego. To realizacja zapowiedzianej na początku roku przez marszałka Olgierda Geblewicza i sejmik pomocy.

Organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie projektów z zakresu równego traktowania, w tym działań na rzecz równych praw kobiet oraz przeciwdziałania przemocy
i dyskryminacji w różnych obszarach życia mieszkanek województwa zachodniopomorskiego. Dofinansowane będą m.in. projekty, które zakładają udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej. Budżet konkursu to 100 tys. zł, a środki te będą rozdysponowane w otwartym konkursie ofert, który uruchomiony został dziś, 2 kwietnia 2021 r.

– To nasza realna pomoc i wsparcie dla silnego głosu społecznego i równego traktowania. Przekazujemy konkretne środki na pracę organizacji pozarządowych, które będą nieść pomoc prawną i psychologiczną kobietom, walczącym o swoje podstawowe prawa. A ta pomoc, jak widzimy, jest bardzo potrzebna. Wiele kobiet spotyka się z represjami i problemami natury prawnej tylko z powodu uczestniczenia w manifestacjach, które przetoczyły się przez całą Polskę po ogłoszeniu wyroku. Wyroku, który zburzył delikatny konsensus społeczny w tak osobistych i traumatycznych decyzjach dotykających kobiety i ich bliskich – mówi marszałek Olgierd Geblewicz.

Ogłaszany konkurs stanowi uzupełnienie dotychczasowych działań realizowanych przez Samorząd Województwa, m.in. otwartych konkursów ofert i jasno wynika z „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”. – Udzielając porad psychologicznych czy prawnych za pośrednictwem NGO uzupełnimy nasze działania na rzecz równego traktowania – dodaje marszałek Olgierd Geblewicz. A tych działań w Samorządzie Województwa nie brakuje, bo władze regionu od lat wspierają w tej sferze mieszkanki i mieszkańców Pomorza Zachodniego. Pomysły NGO’sów realizowane są zarówno w dużych ośrodkach miejskich, jak i w mniejszych społecznościach wiejskich. Ponadto w urzędzie marszałkowskim działa Zespół ds. przeciwdziałania dyskryminacji osób LGBTQ+ czy przestrzegane są postanowienia Karty Różnorodności. Marszałek współpracuje z pełnomocniczką ds. kobiet i równego traktowania, a wśród czterech celów strategicznych do 2030 roku jako pierwsza została wskazana „Otwartą społeczność. Świadomi mieszkańcy i zaangażowane społeczności”.

Ogłaszany konkurs nawiązuje też do przejętego 28 stycznia 2021 r. przez Radnych Województwa Zachodniopomorskiego stanowiska wspierającego kobiety Pomorza Zachodniego. W uzasadnieniu czytaliśmy: Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w odniesieniu do wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zabierającego kobietom prawo do decydowania o własnym losie w dramatycznych życiowych sytuacjach, solidaryzuje się z kobietami na Pomorzu Zachodnim, które manifestują w obronie prawa wyboru i decydowania o własnym życiu. Radni przy tej uchwale zdecydowali też o uruchomieniu 100 tysięcy złotych na wsparcie NGO’sów, które organizują pomoc prawną i psychologiczną dla kobiet. Województwo Zachodniopomorskie w marcu br. złożyło Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który stwierdził nieważność tej uchwały. – Rozstrzygnięcie wojewody, które w jakiejś ponurej symbolice otrzymaliśmy w Dniu Kobiet, to z jednej strony próba cenzury lokalnego parlamentu, a z drugiej – uciszenia mieszkanek Pomorza Zachodniego – komentował sprawę marszałek Olgierd Geblewicz.

Nabór ofert, za pośrednictwem generatora witkac.pl, rozpoczyna się 2 kwietnia i potrwa do 25 kwietnia do północy. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, BIP oraz na platformie Witkac.pl. Konkurs koordynuje Biuro ds. organizacji pozarządowych.

http://www.wws.wzp.pl/aktualnosci/zarzad-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-oglasza-otwarty-konkurs-ofert-na-wsparcie-w-2021-roku-0

Tekst: biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

Foto: Pixabay

(materiał partnera serwisu)