Zarząd Powiatu z absolutorium

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 30.06.2020 / Komentarze
Za nami jedna z najważniejszych sesji Rady Powiatu

W poniedziałek, 29 czerwca obradowali powiatowi radni. Tym razem najważniejszym punktem posiedzenia była decyzja o udzieleniu Zarządowi Powiatu Szczecineckiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Szczecineckiego za 2019 rok. Wstępem do głosowania było wystąpienie starosty Krzysztofa Lisa, przedstawił informacje dotyczące pracy Zarządu oraz sprawozdanie finansowe podsumowujące miniony rok budżetowy.

W VI kadencji zarząd powiatu do dnia 29 maja br. odbył łącznie 83 posiedzenia, w tym 56 z nich odbyło się w minionym roku. W trakcie wspomnianych posiedzeń zarząd podjął łącznie 333 uchwały, a także wydał 21 decyzji administracyjnych i jedno postanowienie.

Wykonanie budżetu za miniony rok po stronie dochodów zamyka się kwotą 118 565 773,15 zł. Z kolei wydatki powiatu szczecineckiego w 2019 r. to 117 167 458,87 złotych. Ostatecznie w powiatowej kasie została nadwyżka finansowa w wysokości 1 398 314,28 złotych.

Ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne wyniosły 17 878 881,63 złotych, w tym na: infrastrukturę drogową – 12 144 666,50 zł, przebudowy i modernizacje – 1 329 022,01 zł, na obiekty sportowe – 253 698,36 zł, dotacje i pomoc finansową – 250 tys. zł, zakupy sprzętu – 203 398,61 zł, likwidację barier transportowych – 140 496 zł. Pozostałe wydatki to 3 557 600,15 zł, w tym na rozbudowę Centrum Innowacji i Praktyk Zawodowych 2 265 026,63 zł oraz na dokapitalizowanie szpitala – 1 mln złotych.

Ostatecznie Zarząd Powiatu decyzją radnych otrzymał absolutorium przy 19 głosach „za” jednomyślnie.

Tekst: Marzena Góra

Foto: Sławomir Włodarczyk