ZST uruchamia kierunek dla przyszłych kierowców

  • Aktualności
Miasto z Wizją / 13.06.2018 / Komentarze
Dziś rozpoczęła się akcja promująca poszerzoną ofertę edukacyjną szkoły

Zespół Szkół Technicznych w Szczecinku od początku jego utworzenia stara się odpowiadać na potrzeby rynku pracy, dostosowując swoja ofertę edukacyjną do zapotrzebowania na konkretne zawody. Tym samym od września w placówce ruszy nowy kierunek – kierowca mechanik „Europejski kierowca”. Po jego ukończeniu absolwenci otrzymają m.in. prawo jazdy kategorii B, C+E oraz pełną kwalifikację wstępną. Takie przygotowanie pozwoli na podjęcie w przyszłości pracy właśnie jako zawodowy kierowca.

W środę, 13 czerwca Starostwo Powiatowe zaprosiło uczniów ostatnich klas szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy w najbliższym czasie będą musieli podjąć decyzję o dalszej ścieżce edukacji. Na placu Kamińskiego od godz. 10 trwało wydarzenie promujące nowy kierunek. Odwiedzający nie tylko mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną placówki, ale także skorzystać z atrakcji w postaci m.in. sprawdzić się na symulatorze samochodu ciężarowego czy przekonać się w symulatorze co dzieje się wewnątrz pojazdu w trakcie dachowania. Tego dnia pomiędzy starostwem a firmą Silva został także popisany list intencyjny dotyczący dalszej współpracy obu podmiotów.

- Jest mi ogromnie miło, że możemy dzisiaj w tym przedsięwzięciu uczestniczyć. Zachęcam, aby zapoznać się ze wszystkimi prezentacjami, rozmawiać i zadawać pytania. Bo taki jest cel dzisiejszego spotkania – zwrócił się do gości starostwa Krzysztof Lis. – Zespół Szkół Technicznych w tym roku w sposób szczególny zostanie przez samorząd powiatowy dofinansowany. Zainwestujemy w tę szkołę ponad 10 mln złotych, dzięki czemu m.in. powstanie siedem nowych pracowni specjalistycznych. Warto zatem myśleć o kształceniu technicznym, które tu będzie odbywało się na bardzo wysokim poziomie. A po zdobyciu uprawnień spokojnie można liczyć na dobrą pracę. Myślę, że już dzisiaj nieźle finansowaną.

- Jestem przekonany, że w ten sposób odpowiadamy na zapotrzebowanie podmiotów i instytucji gospodarczych, które funkcjonują w naszym powiecie, w Szczecinku i całym woj. zachodniopomorskim. Część osób, które będą się tu kształcić, zapewne będzie poszukiwać pracy nie tylko na naszym rynku. Ufam, że to kształcenie będzie na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że dzisiejsze spotkanie jest początkiem pewnej promocji, poprzez którą chcemy pokazać w sposób szczególny, że kształcenie zawodowe powinno być „na tak”.

Dodajmy, że utworzenie wspomnianego kierunku będzie możliwe dzięki realizowanemu przez Powiat Szczecinecki projektowi pn. Dostosowanie oraz wyposażenie sal dydaktycznych  w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku w celu uruchomienia nowego kierunku kształcenia kierowca mechanik – „Europejski kierowca”. Jest on współfinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Wartość całkowita projektu wynosi ponad 2,2 mln złotych, z koeli dofinansowanie na poziomie  85 proc. zapewni wsparcie finansowe w kwocie ponad 1,9 mln złotych.

Tekst, foto: Marzena Góra